Založení společnosti v ČR

Nechte založení společnosti na odbornících, získáte komplexní služby a rychlý zápis do obchodního rejstříku

Postaráme se o založení s.r.o., a.s. a evropské akciové společnosti.

Společnost je obecně možné si založit, nebo koupit již hotovou – resp. předzaloženou, tzv. ready-made. I přes nedávné novely právních předpisů, které podmínky v této oblasti mírně zlepšily, zůstává založení společnosti pro neprofesionála „administrativním maratonem“. Je třeba navštívit notáře a tam nechat sepsat notářský zápis, zajít do banky a sjednat otevření zvláštního účtu, poté na něj splatit základní kapitál, dále je třeba tzv. ohlásit živnosti na živnostenském úřadě a k tomu mít odpovídajícím způsobem připravený notářský zápis. Také je třeba dát vyhotovit listiny, které podepíší statuární a jiné orgány společnosti osvědčující způsobilost osob pro výkon dané funkce, je třeba obstarat výpis z rejstříku trestů, souhlas s umístěním sídla společnosti a jiné dokumenty. Pomyslným cílem maratonu je pak zápis do obchodního rejstříku. Společnost je také třeba registrovat k jednotlivým daním.

Již od začátku s Vámi také odborně vyřešíme i otázku nastavení společnosti. Při založení společnosti či nabytí podílu je velmi důležité společnost vhodně nastavit. Nejde totiž jen název, nebo předmět podnikání společnosti, ale např. o předkupní práva k podílům, jejich dědičnost, usnášeníschopnost valné hromady, „ovládací práva“, zisk, možnost hlasovat na dálku, připuštění zvláštních podílů a akcií, popř. možnost vydávat kmenové listy apod., což je zcela nezbytné řešit např. tehdy, když do společnosti vstupuje investor, nebo pokud dochází k expanzi na zahraniční trhy. V případě potřeby Vám také můžeme poskytnout prostředky na splacení základního kapitálu, a to za příslušný poplatek dle platného ceníku.

Alternativní cestou jak se stát vlastníkem společnosti, je pořídit předzaloženou – tzv. ready made společnost. Výhodou tohoto řešení je rychlost, bezstarostnost, profesionální dokumentace a fakt, že není třeba základní kapitál. Klient se stává vlastníkem ready-made společnosti zpravidla během 24 hod od dodání potřebných podkladů a podniká ihned. Další výhodou je, že není třeba mít k dispozici základní kapitál, jelikož již byl zcela splacen.

Známe specifika jednotlivých rejstříkových soudů, máme bohaté zkušenosti se sepisováním zakladatelských dokumentů i smluv, dokážeme v maximální možné míře urychlit zápis společnosti do obchodního rejstříku. To jsou pouze některé z výhod, kterých využívají naši klienti.

V obchodním zákoníku jsou definovány různé právní formy jichž je možno využít pro podnikání v České republice. V praxi se však nejčastěji setkáváme se třemi formami zakládáných společností:

Česká republika

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

od 9 900 Kč Co je v ceně?

Akciová společnost (a.s.)

od 59 900 Kč Co je v ceně?

Evropská společnost (S.E.)

od 109 900 Kč Co je v ceně?

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

  • 08. 11. 2019 | Aktualita

    Informační povinnost firem v roce 2019

    Dle § 42a a § 66c rejstříkového zákona a § 21a zákona o účetnictví mají subjekty zapsané v obchodním rejstříku informační povinnost. To znamená, že musí každý rok založit účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. předat je rejstříkovému soudu. Obecně platí, že dokumenty by měly být zveřejněny bez zbyt...

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.