Založení společnosti v ČR

Nechte založení společnosti na odbornících, získáte komplexní služby a rychlý zápis do obchodního rejstříku

Postaráme se o založení s.r.o., a.s. a evropské akciové společnosti.

Společnost je obecně možné si založit, nebo koupit již hotovou – resp. předzaloženou, tzv. ready-made. I přes nedávné novely právních předpisů, které podmínky v této oblasti mírně zlepšily, zůstává založení společnosti pro neprofesionála „administrativním maratonem“. Je třeba navštívit notáře a tam nechat sepsat notářský zápis, zajít do banky a sjednat otevření zvláštního účtu, poté na něj splatit základní kapitál, dále je třeba tzv. ohlásit živnosti na živnostenském úřadě a k tomu mít odpovídajícím způsobem připravený notářský zápis. Také je třeba dát vyhotovit listiny, které podepíší statuární a jiné orgány společnosti osvědčující způsobilost osob pro výkon dané funkce, je třeba obstarat výpis z rejstříku trestů, souhlas s umístěním sídla společnosti a jiné dokumenty. Pomyslným cílem maratonu je pak zápis do obchodního rejstříku. Společnost je také třeba registrovat k jednotlivým daním.

Již od začátku s Vámi také odborně vyřešíme i otázku nastavení společnosti. Při založení společnosti či nabytí podílu je velmi důležité společnost vhodně nastavit. Nejde totiž jen název, nebo předmět podnikání společnosti, ale např. o předkupní práva k podílům, jejich dědičnost, usnášeníschopnost valné hromady, „ovládací práva“, zisk, možnost hlasovat na dálku, připuštění zvláštních podílů a akcií, popř. možnost vydávat kmenové listy apod., což je zcela nezbytné řešit např. tehdy, když do společnosti vstupuje investor, nebo pokud dochází k expanzi na zahraniční trhy. V případě potřeby Vám také můžeme poskytnout prostředky na splacení základního kapitálu, a to za příslušný poplatek dle platného ceníku.

Alternativní cestou jak se stát vlastníkem společnosti, je pořídit předzaloženou – tzv. ready made společnost. Výhodou tohoto řešení je rychlost, bezstarostnost, profesionální dokumentace a fakt, že není třeba základní kapitál. Klient se stává vlastníkem ready-made společnosti zpravidla během 24 hod od dodání potřebných podkladů a podniká ihned. Další výhodou je, že není třeba mít k dispozici základní kapitál, jelikož již byl zcela splacen.

Známe specifika jednotlivých rejstříkových soudů, máme bohaté zkušenosti se sepisováním zakladatelských dokumentů i smluv, dokážeme v maximální možné míře urychlit zápis společnosti do obchodního rejstříku. To jsou pouze některé z výhod, kterých využívají naši klienti.

V obchodním zákoníku jsou definovány různé právní formy jichž je možno využít pro podnikání v České republice. V praxi se však nejčastěji setkáváme se třemi formami zakládáných společností:

Česká republika

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

od 9 900 Kč Co je v ceně?

Akciová společnost (a.s.)

od 59 900 Kč Co je v ceně?

Evropská společnost (S.E.)

od 109 900 Kč Co je v ceně?

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít