Zákon o obchodních korporacích

Obsah

Část první   Obchodní korporace
Hlava I § 1 - 94 Společná ustanovení
Hlava II § 95 - 117 Veřejná obchodní společnost
Hlava III § 118 - 131 Komanditní společnost
Hlava IV § 132 - 242 Společnost s ručením omezeným
Hlava V § 243 - 551 Akciová společnost
Hlava VI § 552 - 773 Družstvo
Část druhá   Ustanovení závěrečná a přechodná
Hlava I § 774 Ustanovení závěrečná
Hlava II § 775 - 785 Ustanovení přechodná
Část třetí   Účinnost

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít