Zákon o evropské společnosti - Část první, Hlava II

Část první
Evropská společnost a ustanovení, kterými se provádí nařízení rady Evropské unie o statutu Evropské společnosti

Hlava II
Přemístění sídla

§ 10

Návrh přemístění zapsaného sídla musí být uložen do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejněn podle obchodního zákoníku v Nařízením Rady stanovené lhůtě předcházející den konání valné hromady, která má o přemístění rozhodnout.

§ 11

Představenstvo nebo správní rada evropské společnosti jsou povinny bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku.

§ 12 - Ochrana menšinových akcionářů

Akcionářům, kteří hlasovali proti přemístění zapsaného sídla, přísluší ochrana ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení Rady podle ustanovení obchodního zákoníku o odkoupení akcií nástupnickou společností při fúzi akciových společností, která se použijí přiměřeně s tím, že veřejný návrh smlouvy je evropská společnost povinna učinit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, která schválila návrh přemístění zapsaného sídla; rovněž se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu o státním dozoru, opatřeních k nápravě a sankcích.9)

§ 13 - Ochrana věřitelů

Věřitelům evropské společnosti, která přemisťuje své zapsané sídlo z území České republiky, přísluší ochrana ve smyslu čl. 8 odst. 7 Nařízení Rady na základě přiměřeného použití ustanovení obchodního zákoníku o ochraně věřitelů při fúzi akciových společností před zápisem fúze do obchodního rejstříku s tím, že oprávnění věřitelé mohou požadovat zajištění ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění návrhu přemístění zapsaného sídla podle § 10.

§ 14

(1) Osvědčení podle čl. 8 bodu 8 Nařízení Rady je veřejnou listinou a vydává ho notář na základě jemu předložených dokumentů.

(2) Osvědčení musí obsahovat
a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
b) místo, den, měsíc a rok, kdy notář osvědčení sepsal,
c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a zapsané sídlo evropské společnosti, které se osvědčení vydává,
d) údaj, jak byla ověřena existence evropské společnosti,
e) prohlášení notáře obsahující potvrzení o provedení všech úkonů a splnění formalit, které musejí být provedeny před přemístěním zapsaného sídla evropské společnosti podle Nařízení Rady, tohoto zákona a zvláštních právních předpisů; v prohlášení notář též uvede, jaké úkony a formality byly provedeny a splněny a na základě jakých dokumentů byly ověřeny,
f) otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví, jaké dokumenty dokládající provedení předepsaných úkonů a splnění formalit je povinna evropská společnost notáři k vydání osvědčení předložit.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

  • 01. 11. 2018 | Aktualita

    Daň z příjmu prý neplatí polovina českých firem

    Každá druhá v tuzemsku působící společnost prý neplatí daň z příjmu. Vyplývá to z nejnovější analýzy poradenské společnosti Bisnode, která v ČR disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů. Zásadní slabinou této analýzy ale je, že vychází jen finančních výkazů těch firem, které údaje zveřejňují. Jenže, jak známo...

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.