Svěřenský fond

Ochraňte svůj majetek před riziky

Svěřenský fond představuje způsob správy majetku, který umožňuje ochranu nebo uspořádání majetku před nepříznivými či nepředvídatelnými okolnostmi jeho vyčleněním.

Svěřenský fond je unikátní a vysoce efektivní nástroj, který umožňuje chránit rodinný majetek či majetek získaný úspěšným podnikáním před budoucími riziky. Jde ale i o nástroj, který umožňuje bezpečné mezigenerační předání majetku bez dědického řízení a s ním často spojených rizik. Přitom se lze snadno pojistit, aby ten, komu majetek připadne, řádně pečoval o toho, kdo majetek do svěřenského fondu vyčlenil.

Napište si o konzultaci

Využití svěřenského fondu: mohou sloužit i jako nástroje, které umožňují výhodnější zdanění např. při podnikání na kapitálovém trhu. Využít lze i tzv. řetězení svěřenských fondů za účelem diverzifikace rizika nebo nastavení režimu pro neziskové organizace.

Co je svěřenský fond: pochází ze zcela odlišného právního prostředí (z anglosaského common law) a ČR je jedna z mála zemí EU, kde se svěřenský fond připouští. Ačkoli v ČR svěřenský fond nemá tradici ani podrobnou právní úpravu, ve světě jsou svěřenské fondy (trusty) zcela běžným institutem.

Proč svěřenský fond: představuje způsob správy majetku, který umožňuje ochranu a/nebo uspořádání majetku před nepříznivými či nepředvídatelnými okolnostmi jeho vyčleněním. Svěřenský fond je tedy ideální ro řešení různorodých životních situací, stejně jako naplňování specifických cílů a záměrů.

Jak na svěřenský fond: stačí zvážit rizikové životní situace a spojit se s námi. Svěřenský fond může být vytvořen jak pro případ smrti - majetek je do svěřenského fondu vyčleněn až smrtí zůstavitele (zakladatele) pořízením, tak může být vytvořen ještě za života zakladatele (vyčleněním majetku), což přináší vyšší možnost kontroly a korekce jeho fungování. Z ekonomického hlediska může být svěřenský fond založen pro soukromý nebo veřejný účel – umožňuje tedy vyčlenit majetek a stanovit mu téměř jakýkoli účel.

Majetek svěřenského fondu není vlastnictvím správce, vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím obmyšleného.

Svěřenský fond tedy:

  • umožňuje anonymizovat majetek, ochránit majetek před exekucí, odklonit majetek před nebezpečím,
  • umožňuje nedotknutelnost majetku fondu při exekuci na majetek zakladatele, správce či obmyšleného (beneficienta),
  • nemá právní osobnost,
  • nemá vlastníka! (je používán i pro nahrazení anonymních akcií či anonymizaci s.r.o.),
  • slouží k plnění i soukromého účelu,
  • slouží zabezpečení definovaných osob,
  • slouží k trvalé správě vloženého majetku,
  • slouží k zamezení negativních důsledků dědického řízení.

Začali jste v 90. letech, tvrdě pracovali a dnes řídíte úspěšnou firmu generující zisk. Zamysleli jste se nad tím, komu a jak jí předáte?

Sveřenský fond umožňuje dohlížet na chod firmy, ale i ověřit si, jestli ji např. váš potomek spravuje řádně. Svěřenský fond je řešením situací, kdy přenecháte řízení a správu své společnosti potomkům, ale kupříkladu jen za podmínky, že žijí řádným životem, bez zahálky, alkoholismu a hazardních her. Navíc tak zajistíte, že o vás budou i ve stáří projevovat trvalý a vážný zájem a řádně pečovat o veškeré vaše potřeby.

Podnikáte v rizikovém odvětví? Dosud se dařilo, ale to nemusí být věčné…

Svěřenský fond umožňuje bezpečné odstínění rodinného majetku od rizik, která podnikání přináší. Jeho prostřednictvím na rozdíl od zúžení společného jmění manželů docílíte skutečného odstínění od vnějších rizik. Postačí, když nemovitosti a jiný hodnotný majetek vyčleníte do svěřenského fondu a určíte okruh osob oprávněných k jeho užití. Poté již nemusíte mít obavy, že o majetek přijdete, i když vstupujete do rizikovějšího podnikání.

Chcete vyčlenit vydělané finance pro své děti, připravit jim vhodné zázemí a start v počátcích dospělosti?

Na speciální účet ve svěrenském fondu si jednoduše vyčleníte určitý obnos peněz a určíte, jak se bude s financemi nakládat. Zabráníte nerozvážnému nakládání s finančními prostředky a omezíte možnost jejich dispozice pouze k určitému účelu (na studia, na dům) nebo nastane-li splnění určité podmínky (plnoletost, vystudování VŠ).

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít