Profesionalita a komfort v korporátní administrativě, šetříme váš čas i peníze.

Postaráme se o všechny legislativní, administrativní a byrokratické záležitosti vč. rejstříků a evidencí

Profesionalita a komfort v korporátní administrativě, šetříme váš čas i peníze.

Odborníci ze SMART Companies jsou v denně ve styku s obchodním rejstříkem, s finančními, živnostenskými i jinými úřady a jsou proto schopni pro vás zajistit bezchybné zpracování vašich požadavků, vč. zápisů změn ve společnosti, organizací valné hromady, přípravy notářských zápisů, registrací k daním i zastupování před příslušnými rejstříkovými soudy.

V rámci servisu a změn vaší společnosti vám rádi pomůžeme mmj. s:

 • LIKVIDACÍ NEPOTŘEBNÉ SPOLEČNOSTI (*cena na vyžádání od 44.900Kč)
 • zápisem skutečného majitele do EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ (POZOR POVINNOST OD 1.1.2018!!! blíže viz: https://issm.justice.cz )

 • přizpůsobením společenské smlouvy či stanov ustanovením z.č. 90/2012 Sb., v platném znění

 • zápisem svěřenského fondu do EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ (POZOR POVINNOST DO 6/2018!!! blíže viz: https://isesf.justice.cz ).

 • přípravou firmy na vstup investora nebo jejího mezigeneračního předání,změnou jednatele (odvolání, odstoupení),

 • změnou společníka,

 • převodem podílu (dříve obchodního podílu),

 • zvýšením a snížením základního kapitálu,

 • změnou členů představenstva, správní či dozorčí rady (odvolání, odstoupení),

 • vydáním akcií či kmenových listů,

 • komunikací s Obchodním rejstříkem,

 • vyloučením společníka,

 • vystoupením ze společnosti,

 • registrací k daním,

 • vyřizováním živnostenských listů a koncesí,

 • zajištěním překladů a soudně ověřených překladů, apostilací,

 • správou obsahu Sbírky listin,

 • squeez-outy.

Postaráme se o přípravu vaší firmy na vstup investora. Připravíme rodinnou firmu na mezigenerační předání. Pomůžeme start-upům, které očekávají investice z fondů, venture kapitálu nebo od angel investorů.

Nejprve podrobně analyzujeme požadavky a představy příjemce investice a investora. Poté se postaráme o následující:

 • Úpravy ve společenské smlouvě (s.r.o.) či stanovách společnosti (a.s.), zejména oprávnění statutárních a jiných orgánů, usnášeníschopnost valné hromady, podíly na hlasovacích právech, zisku, hlasovací kvóra atd.
 • Opční smlouvy a opční programy, které určují kdy a komu, popřípadě na jak dlouho bude patřit konkrétní osobě podíl.
 • Akcionářské smlouvy sloužící k podrobné úpravě práv a povinností mezi akcionáři.
 • Různé druhy akcií, podílů i akcie se zvláštními právy, ke kterým se vážou rozdílná práva a povinnosti, a proto umožňují kreativní nastavení společnosti. V té může být vlastnictví odděleno či nastaveno nezávisle na jejím řízení i práv na zisk. Ve firmě může existovat více druhů akcií či podílů, přičemž každý druh může mít jiné vlastnosti, tzn. jiný počet hlasovacích práv nebo výši podílu na zisku. Je proto snadné je nastavit podle potřeby investorů i příjemců investic apod.
 • Kusové akcie, které umožňují vstup investora do firmy, aniž by se obtížně muselo hýbat s výší základního kapitálu.
 • Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál, což je jeden ze způsobů, jak zvýšit vlastní kapitál, přičemž velmi důležité je mimo jiné nastavit podmínky jeho vracení.
 • Zvýšení základního kapitálu všemi způsoby.
 • Kmenové listy, což jsou cenné papíry podobné akciím vydávané společnostmi s ručením omezeným. Umožňují zejména snadno motivovat klíčové zaměstnance prostřednictvím motivačních programů založených na opčních vztazích, pomohou se mzdovými náklady, ale hodí se výborně i do opčních vztahů, jelikož jsou snadno převoditelné i bez notáře.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

 • 10. 09. 2018 | Aktualita

  Evidovaných svěřenských fondů je už přes 900, jen od července přibyly tři stovky

  V evidenci svěřenských fondů je těchto subjektů k dnešnímu dni k dohledání přesně 914. Fondy založené před 1. lednem 2018 měly povinnost registrovat se do 1. července, nové vznikají podle současných pravidel až zápisem do evidence, kterou vedou rejstříkové soudy. Podle odhadů došlo zhruba u 200 fondů k zániku svěřenské...

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.