Profesionalita a komfort v korporátní administrativě, šetříme váš čas i peníze.

Postaráme se o všechny legislativní, administrativní a byrokratické záležitosti vč. rejstříků a evidencí

Profesionalita a komfort v korporátní administrativě, šetříme váš čas i peníze.

Tým  SMART Companies zajistí bezchybné zpracování vašich požadavků, vč. zápisů změn ve společnosti, organizací valné hromady, přípravy notářských zápisů, výpisy z rejstříků a evidencí, ale i změny v Registru silničních vozidel, nebo Katastru nemovitostí.

V rámci servisu a změn vaší společnosti vám rádi pomůžeme zejména s:

Jsme denně ve styku s notáři a rejstříkovými soudy a jsme připraveni Vám poskytnout odbornou, rychlou a komplexní pomoc při zajištění změn ve Vaší společnosti. Zejména pomáháme s následujícím:

 • odvolávání, jmenování, odstoupení členů statutárních a dozorčích orgánů
 • převody podílů, změny společníků
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů
 • zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů
 • corporate governance a korporátní bezpečnosti vnitřních procesů společností
 • změny společenské smlouvy či stanov (např.: podřízení ustanovením z.č. 90/2012 Sb., oprávnění statutárních a jiných orgánů, usnášeníschopnost valné hromady, podíly na hlasovacích právech, zisku, hlasovací kvóra atd. a jiné)

Jsme denně ve styku s úřady, rejstříky a evidencemi a jsme připraveni Vás v jednání s nimi zastupovat a poskytnout Vám rychlou a odbornou pomoc. Vše na základě konkrétní plné moci, i bez Vaší přítomnosti. Nejčastěji řešíme:

 • Živnostenský úřad (vyřizování živnostenských listů a koncesí)
 • Finanční úřad (registrace k daním atp.)
 • Rejstříkový soud - obchodní rejstřík (zajištění změn ve společnosti)
 • Úřad průmyslového vlastnictví (registrace či obnova ochranné známky atd.) 
 • Registr silničních vozidel (zajištění změn při převodu vozidel, prověření vozidel, vč. evidence exekucí)
 • Evidence skutečných majitelů (zápisy/výpisy)
 • Evidence svěřenských fondů (zápisy/výpisy)
 • Katastr nemovitostí (zajištění zápisu změn, výpisy, koupě/darování nemovitosti, zřízení služebnosti)
 • Centrální evidence exekucí (prověření subjektu, výpis)

Jsme denně ve styku s finančními úřady a dalšími institucemi a jsme připraveni za Vás na základě plné moci vyřídit Vaše požadavky. Naše mnohaleté zkušenosti nám umožňují poskytovat rychlou a efektivní pomoc.

 • registrace, deregistrace k daním
 • správa a aktualizace obsahu sbírky listin
 • zaměstnanecká agenda

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít