Příprava společnosti na vstup investora

Zajistíme přípravu zavedené firmy
i start-upu na vstup investora

Postaráme se o přípravu vaší firmy na vstup investora. Připravíme rodinnou firmu na mezigenerační předání. Pomůžeme start-upům, které očekávají investice z fondů, venture kapitálu nebo od angel investorů.

Nejprve podrobně analyzujeme požadavky a představy příjemce investice a investora. Poté se postaráme o následující:

 • Úpravy ve společenské smlouvě (s.r.o.) či stanovách společnosti (a.s.), zejména oprávnění statutárních a jiných orgánů, usnášeníschopnost valné hromady, podíly na hlasovacích právech, zisku, hlasovací kvóra atd.
 • Opční smlouvy a opční programy, které určují kdy a komu, popřípadě na jak dlouho bude patřit konkrétní osobě podíl.
 • Akcionářské smlouvy sloužící k podrobné úpravě práv a povinností mezi akcionáři.
 • Různé druhy akcií, podílů i akcie se zvláštními právy, ke kterým se vážou rozdílná práva a povinnosti, a proto umožňují kreativní nastavení společnosti. V té může být vlastnictví odděleno či nastaveno nezávisle na jejím řízení i práv na zisk. Ve firmě může existovat více druhů akcií či podílů, přičemž každý druh může mít jiné vlastnosti, tzn. jiný počet hlasovacích práv nebo výši podílu na zisku. Je proto snadné je nastavit podle potřeby investorů i příjemců investic apod.
 • Kusové akcie, které umožňují vstup investora do firmy, aniž by se obtížně muselo hýbat s výší základního kapitálu.
 • Smlouvy o příplatku mimo základní kapitál, což je jeden ze způsobů, jak zvýšit vlastní kapitál, přičemž velmi důležité je mimo jiné nastavit podmínky jeho vracení.
 • Zvýšení základního kapitálu všemi způsoby.
 • Kmenové listy, což jsou cenné papíry podobné akciím vydávané společnostmi s ručením omezeným. Umožňují zejména snadno motivovat klíčové zaměstnance prostřednictvím motivačních programů založených na opčních vztazích, pomohou se mzdovými náklady, ale hodí se výborně i do opčních vztahů, jelikož jsou snadno převoditelné i bez notáře.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

 • 25. 04. 2018 | Aktualita

  Povinnost zápisu do evidence svěřenských fondů

  Svěřenské fondy vzniklé před začátkem roku 2018 mají povinnost se zapsat do evidence svěřenských fondů nejpozději do 1.7.2018, jinak jejich správa zaniká. V případě, že jste tuto povinnost ještě nesplnili, neváhejte se na nás obrátit.

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Zůstaňte v obraze, odebírejte
náš newsletter
Napište nám
Zavřít
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací