Založení akciové společnosti pro IT Startup

29. září 2021

Obrátil se na nás zkušený venture kapitálový investor, se žádostí o založení společnosti, jejíž činností bude vytvoření vlastního komplexního herního softwaru a webové aplikace vč. WF a UX a jejich následné licencování prostřednictvím Google Play a jinými kanály.

Firma sice dostane první finanční injekci od akcionáře, ale snaží se pochopitelně minimalizovat mzdové náklady v počáteční fázi svého rozvoje a zároveň chce motivovat zaměstnance a subdodavatele (zejména vývojáři, testeři atd.), aby s nasazením pracovali „na vlastním“- ovšem jen ty, co to myslí s firmou vážně. Ti jsou navíc z celého světa.

Založení akciové společnosti pro IT Startup

Navrhujeme tedy strukturu akciové společnosti se dvěma druhy akcií, a to „řídící“ v podílu 76 % na celku a „zaměstnanecké“ v podílu 24 % na celku. Důvodem je jednak možnost zachování strategického poměru hlasování na valné hromadě, ale i skutečnost, že plánovaný zahraniční prvek nebude v pozici skutečného majitele společnosti a nekomplikuje postavení firmy např. v bance. „Zaměstnanecké akcie“ budou totiž do zásoby převedeny na britskou společnost LTD. tento typ společnosti totiž jednak akceptuje valná většina subdodavatelů, ale hlavně umožní, aby nárok na získání „zaměstnanecké akcie“ mohl být limitován dohodou o vestingu a reverzním vestingu (vesting = postupné nabývání přislíbených práv za splnění úkolu/dohody, kdežto Reverzní vesting = hrozba ztráty již získaných podílů při nesplnění úkolu/dohody). Pravidla jsou přitom jednoduchá. Subdodavatelé, kteří se podílejí na vytvoření softwaru déle než rok a plní termíny a zadané úkoly řádně a včas, mají právo na získání akcie v britské společnosti. Pokud ale způsobí společnosti reputační újmu, zneužijí obchodní tajemství, nebo soustavně a opakovaně neplní své povinnosti, podíl ztrácejí. Ze svých řad navíc volí ředitele britské společnosti, který hájí zájmy na valné hromadě české společnosti.

Po definici potvrzení konečného schématu nám založení a zprovoznění struktury zabralo 7 týdnů.

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít