Ochrana při prodeji nemovitosti

29. září 2021

Obrátil se na nás klient, který hodlal prodat malý bytový dům s 9 byty. Bohužel, když v minulosti prodával podobný projekt, utrpěl nepříjemnou zkušenost, která ho stála statisíce.

Specializované firmy systematicky pátrají v katastru nemovitostí po čerstvých kupcích. Nabízejí, že vymohou slevu z kupní ceny – někdy 5 % ale také až 20 %. Samozřejmě za pořádnou provizi. Důvodem jdou vady nemovitosti, o kterých často neví ani jedna ze stran. Postupují způsobem „dejte nám mandát a my už si něco najdeme, když nenajdeme nic, prostě to zkusíme“. Když pak prodávajícímu, který měl za to, že se s kupujícím poctivě dohodli, přišel nepříjemný dopis, začaly problémy – resp. anabáze, zahrnující nemalé výdaje na advokáty, soudní znalce, prokazování, schůzky, poradce, soudy a čas…

Tyto „firmy“ také postupují často celkem urputně, podsouvají různé domněnky, podávají žaloby o zaplacení na základě často poměrně slabých argumentů. Prodávajícímu ale nezřídka povolí nervy a přikloní se k řešení, že je lepší „něco zaplatit a mít klid“. Peníze už totiž většinou již investoval jinam a nemůže si dovolit ohrožení nového projektu. Když neuspějí, začnou nezřídka nárokovat uhrazení svých nákladů po tom, kdo je pověřil. Před podáním žaloby tvrzenou pohledávku obvykle převedou na firmu z jiného státu - pokud by totiž prodávající spor u soudu vyhrál, náhrady svých nákladů se nejspíš nedomůže.

Ochrana při prodeji nemovitosti

Katastr nemovitostí je stále veřejně a zdarma přístupný, jen robotům se naštěstí zkomplikoval přístup k osobním údajům. Kvalitní kupní smlouva a účasti advokáta je proto dnes pouhý základ. Obchodovat hodnotná aktiva jako fyzická osoba může být i tak zbytečně rizikové.

Jednoduše jsme proto navrhli realizovat prodej nemovitosti prostřednictvím štítu tvořeného strukturou dvou korporací, sestávajících lépe ze dvou akciových společností, nebo společností s ručením omezeným, přičemž jedna vlastní druhou a statutárním orgánem jedné z nich může být společnost druhá. Dojde-li totiž k potížím, může se sice „vykuk“ soudit, ale pouze se společností, která nemá žádný majetek, protože jej prodala. A jelikož jej předtím koupila z cizích zdrojů, ty jen vrátila a nic nemá. Není o co se soudit. Pokud k potížím nedojde, může být štít zlikvidován, nebo s delším časovým odstupem použita znovu.

Při vhodném transakčním nastavení je navíc i zdanění celého obchodu ve srovnání s fyzickou osobou vlastně stejné.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít