Poradna

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy

Odpovídáme na nejčastěji kladené otázky z oboru zakládání společností v zahraničí, ochrany a anomymizace majetku. Nové dotazy nám můžete zasílat e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře.

Je ready-made (předzaložená) společnost v něčem jiná než když si společnost založím?

Není. Předzaložená společnost se liší pouze tím, že není založená Vámi, ale předzaložená námi– tedy ihned použitelná a my Vám ji pouze převedeme a vyřídíme související formality. Nemusíte tedy nic sáhodlouze zakládat. Oproti zakládání společnosti, ready-made společnost umožňuje podstatně rychlejší start podnikání s nízkými vstupními náklady, za firmu lze okamžitě jednat a ready-made společnost má také zcela splacený základní kapitál - nepotřebujete tedy peníze na základní kapitál tedy např. 200 000 Kč. Ready-made společnost je navíc již zapsána v obchodním rejstříku (není zde riziko, že by ji soud nezapsal) a změny u zapsané společnosti jsou také rejstříkovým soudem zpravidla zapsány rychleji, než nová společnost.

Mohu od Vás získat společnost s vyšším základním kapitálem?

Ano, je to častý požadavek. Takovou společnost Vám můžeme převést dle Vašeho výběru z naší aktuální nabídky, nebo Vám můžeme v případě specifického požadavku na výši základního kapitálu společnost založit na míru. Standardně máme v nabídce předzaložené společnosti s.r.o. se základním kapitálem 200.000Kč a a.s. se základním kapitálem ve výši 2.000.000Kč. Je ale možné poskytnout či založit na míru společnost se základním kapitálem např. i 10.000.000Kč či po dohodě i více.

Jak mi zaručíte, že společnost opravdu nikomu nic nedluží?

Naše společnosti nemají žádnou obchodní ani ekonomickou historii. Jsme jediní, kdo má bezdlužnost společností garantovanou prohlášením nezávislého auditora, člena komory auditorů ČR. Auditoři se navíc řídí zákonem 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů a jejich prohlášení má zcela odlišnou právní hodnotu i vymahatelnost, než obvyklá prohlášení a záruky. Máte-li tedy obavy ze zadluženosti společnosti, jsme v rámci ČR nejdůvěryhodnější volbou.

Mohu od Vás koupit starší společnost ?

Ano můžete, takové společnosti rovněž nabízíme, přičemž ty nejstarší v naší nabídce byly založeny už v roce 2007. Dodáváme, že i tyto firmy jsou prosté jakýchkoli dluhů a závazků a mají rovněž čistou obchodní historii, přičemž vše je prokazatelně osvědčeno auditorem, členem Komory auditorů ČR.

K čemu slouží starší společnosti?

Starší společnosti jsou vhodné zejména v případech, kdy se nový společník hodlá účastnit soutěží, výběrových řízení, nebo zakázek, kde zadavatel požaduje určité stáří společnosti, nebo z důvodu zvýšení prestiže a důvěryhodnosti společnosti. Častým důvodem je také skutečnost, že společnost, která je starší, požívá v obchodním styku i při prezentaci navenek, často vyšší důvěry. Výčet důvodů však může být velmi dlouhý.

Lze zajistit anonymitu vlastnictví firmy v ČR ? Jak?

Ano, v případě potřeby můžete využít také naší služby Obsazení orgánů Vaší společnosti, kdy za Vás bude ve Vaší společnosti figurovat způsobilá osoba, nebo také prostřednictvím společnosti v jurisdikci s vysokou mírou ochrany soukromí tj. jurisdikce, kde je neveřejný obchodní rejstřík – pro více informací viz. www.trustservices.cz

Co je vlastně v ceně kterou zaplatím za předzaloženou ready-made společnost?

Na rozdíl od některých poskytovatelů předzaložených ready-made společností, jsou naše ceny úplné, transparentní a v našich cenách je pojato vše obvyklé, a to včetně:

 • Organizace valné hromady a základních změn zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu, zastupování na valné hromadě, vč. s tím spojených notářských poplatků, přičemž (upozorňujeme, že zejména tato položka nebývá součástí ceny u některých dodavatelů, kteří se podbízejí podezřele nízkou cenou! Cena této položky obvykle činí cca 5000Kč!)
 • Založení společnosti a její zápis do obchodního rejstříku
 • Schůzka se specialistou zakládání a převodů společností
 • Příprava kompletní dokumentace potřebné k převodu společnosti
 • Organizace valné hromady (rozhodnutí o jmenování jednatele, převod 100% obchodního podílu na společnost
 • Změna sídla společnosti v rámci obce
 • Registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob (DPPO)
 • Zpracování a kompletace návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • Zastupování před rejstříkovým soudem, živnostenským a finančním úřadem
 • Správní poplatky za ověření podpisů a listin
 • Potvrzení o bezdlužnosti ověřené nezávislým auditorem
 • Volná živnost – nahlášení oborů vč. správního poplatku
 • Soudní poplatek ve výši 2 000 Kč/5000Kč za návrh na zápis změn do obchodního rejstříku
 • Vytvoření webových stránek společnosti
 • Zřízeni a 2 roky vedení účtu u Sberbank CZ, a.s.

Naše ceny také nijak nepodmiňujeme odběrem dalších služeb.

Jak dlouho trvá pořídit si předzaloženou ready – made společnost?

Převod předzaložené společnosti je možné vyřídit i během 1 dne resp. 8 hod. - po předchozí dohodě, následně lze se společností ihned podnikat, je třeba vzít v potaz, že změny zápisu v obchodním rejstříku trvají zpravidla 8 dnů.

Proč využít zrovna vašich služeb? Vaši konkurenti nabízejí také předzaložené společnosti…

Pokud Vám záleží na tom, aby vaše společnost byla „postavena“ kvalitně, postavena odborníky, postavena řádně z daňového hlediska a byla skutečně prostá jakýchkoli dluhů a závazků, neměl byste váhat. Níže Vám předkládáme argumenty k Vašemu posouzení:

 • na trhu jsme 14 let a máme tedy nejen tradici ale i mnohaletou zkušenost s prodejem předzaložených ready-made společností a souvisejícími službami. Společnost SMART Office & Companies s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších společností a leaderem na trhu s předzaloženými ready-made společnostmi a v oblasti poskytování služeb office center.
 • ceny našich produktů jsou vždy transparentní, úplné a konečné. Naše ceny nepodmiňujeme ani nevynucujeme nákupem dalších či jiných služeb, jak časté u jiných společností.
 • naše společnost je členem poradenské skupiny APOGEO, disponujeme tedy sehraným týmem daňových poradců, auditorů, soudních znalců a účetních. V neposlední řadě splňujeme normy ČSN ISO/EIC 27001 a ČSN EN ISO 9001.
 • Vaše potřeby a požadavky řešíme vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu, individuálně a s osobní invencí našich odborníků.
 • jako jediní na trhu máme bezdlužnost našich společností vždy garantovanou nezávislým auditorem, členem Komory auditorů ČR.
 • naše produkty mají nejlepší poměr cena/výkon na trhu a proto se můžeme pochlubit stovkami spokojených zákazníků.

Je pravda, že když pořizuji ready-made společnost, nepotřebuji peníze na složení základního kapitálu?

Vlastně ano, nepotřebujete, jelikož byl již zcela splacen. Upozorňujeme však v této souvislosti, že některé společnosti, které se podbízejí podezřele nízkou cenou, mohou tento proces mít velmi nevhodně nastavený, což má za následek, že finanční úřad transakci přezkoumá a Vás jako klienta tzv. dodaní!

Zavolejte nám
800 276 278

Napište nám

Kontaktní formulář
Napište nám
Zavřít