Obchodní zákoník, aktuální znění, Zákon č. 513/1991 Sb.,

Obsah

Úvod   Hlavička zákona
Část první   Obecná ustanovení
Hlava I § 1 - 20 Základní ustanovení
Hlava II § 21 - 26 Podnikání zahraničních osob
Hlava III § 27 - 38l Obchodní rejstřík
Hlava IV § 39 - 55 Účetnictví podnikatelů
Část druhá   Obchodní společnosti a družstvo
Hlava I § 56 - 220 Obchodní společnosti
Hlava II § 221 - 260 Družstvo
Část třetí   Obchodní závazkové vztahy
Hlava I § 261 - 408 Obecná ustanovení
Hlava II § 409 - 728 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Hlava III § 729 - 755 Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
Část čtvrtá § 756 - 775 Ustanovení společná, přechosná a závěrečná
Část pátá   Přechodná ustanovení
Část šestá   Přechodná ustanovení
Poznámky   Poznámky pod čarou

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít