Nominee servis

Zajišťujeme nominální servis do statutárních i dozorčích orgánů

Potřebujete obsadit osobu do představenstva, dozorčí rady, správní rady, nebo jednatele či předsedu představenstva? Pak je tu pro vás nominální servis.

Nominální servis (poskytování osob jednatelů, členů představenstva, dozorčí rady do společností) je služba poskytovaná v souladu se zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, prověřenými lidmi s podporou zázemí skupiny APOGEO, která disponuje úplným poradenským servisem.

V zahraničí se tato služba obvykle nazývá jako „nominee service", přičemž se jedná obsazení osob způsobilých pro pozice ve statutárních, kontrolních či jiných orgánech společností, resp. dosazení určité osoby do některého z orgánů společnosti. Tato služba je běžně využívána v téměř všech evropských státech, (např. Velká británe, Nizozemí, Kypr, Malta, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Německo aj.) ale i v zámoří, zejména v USA a zemích Commonwealthu.

Služba je nejčastěji využívána pro:

 • zahraniční osobu podnikající v ČR
 • řešení hrozícího konfliktu zájmům a ochranu soukromí
 • společnosti jejichž činností je především držba majetku
 • podnikatele, kteří nemohou být v konkrétním projektu exponováni
 • společnosti v insolvenčním řízení, v úpadku nebo likvidaci, kdy je nutné komplexní řízení ve spolupráci s týmem ekonomických a právních poradců

SMART Companies Vám nabízí služby nominálního servisu a je připravena zajistit obsazení pozice ve statutárních a kontrolních orgánech společností našich klientů. Jedná se o osoby s praxí v těchto službách, vykonávající dané funkce na základě pověření ze strany skutečného majitele společnosti.

Členové týmu poskytující nominální servis jsou:

 • nejen občané České republiky
 • ale také cizinci z Evropské unie
 • a mimo Evropskou unii

Mnozí z nich mají letité zkušenosti s poskytování této služby v zahraničí. Hlavními zárukami pro klienta jsou ustanovení §1400-§1447 nového občanského zákoníku o správě cizího majetku a §51-§53 zákona o obchodních korporacích o pravidlech jednání členů orgánů.

Nominální servis je poskytován do společností:

 • nejen s nulovou aktivitou
 • ale i firmám v běžném provozu
 • v insolvenčním řízení či likvidaci, směřujících odborným způsobem k zániku

Klíčovými aspekty poskytnutí služby nominálního servisu jsou z naší strany:

 • úplná spolehlivost
 • naprostá diskrétnost
 • potřebná flexibilita
 • odsouhlasený rozpočet
 • realizace projektů striktně v souladu s právními předpisy

Rozhodli jste se jako OSVČ změnit svou profesi nebo začít podnikat v jiném oboru? Nemusí to být úplně jednoduché. Jednou ze složitostí u některých živností totiž je, že abyste je mohli provozovat, vyžaduje se od Vás vzdělání nebo praxe v daném oboru, popř. obojí.

OSVČ - fyzická osoba, nebo podnikatel - právnická osoba která sama nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, tedy v některých případech potřebuje odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím pak živnost provozuje.

Odpovědný zástupce tedy umožňuje podnikání v oborech s živnostenským oprávněním, pro které podnikatel či OSVČ sám nemá dostatečnou kvalifikaci v daném oboru (tzn. vzdělání nebo praxi či oboje), případně přestal-li podnikatel tyto podmínky splňovat.

Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž naši odpovědní zástupci vykonávají poradenství a dozor externě. Odpovědnost za provedenou práci vždy nese sám podnikatel, nikoliv odpovědný zástupce.

Dodáváme, že v případě ohlašovací živnosti může odpovědný zástupce vykonávat funkci ode dne ustanovení, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky.

Nabízíme vám odpovědné zástupce v těchto oborech:

 • hostinská činnost,
 • silniční a motorová doprava,
 • zednictví.

 

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít