Likvidace & odkup nepotřebné společnosti

Zbavíme Vás nepotřebné společnosti! Odborně, důsledně a diskrétně.

Přebereme povinnosti a starosti spojené s likvidací firmy.

Po dohodě a revizi stavu, může být společnost převzata do správy a Vaše účast v ní končí.  Okamžitě jsou tedy převzaty: veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním procesem. Společnost může být také převzata zahraniční korporací, jako investorem.

Co je likvidace?

Likvidací se rozumí souhrn činností a úkonů (zejm. ekonomických a právních), které směřují ke zrušení vaší obchodní společnosti a tedy i ukončení jejích aktivit a podnikání. Výsledkem likvidace tedy je, že společnost má ukončeny všechny obchodní vztahy, nemá majetek ani závazky a je vymazána z Obchodního rejstříku, čímž zaniká.

Zrušení společnosti s likvidací je výrazem toho, že její společníci mají zájem vše vyřešit nanejvýš seriozní cestou a je považována za poctivý a zákonný způsob, kterým se společníci rozhodli aktivity společnosti ukončit a společnost zrušit.

Odbornou likvidaci společnosti zajistíme již od 44.500Kč, přičemž v rámci ceny zajistíme valnou hromadu za účasti notáře, jmenování likvidátora, zápis likvidace do OR a oznámíme zahájení likvidace příslušným orgánům státní správy a zajistíme zveřejnění v Obchodním věstníku i vyřízení oblastního archivu. Celková cena likvidace je pak otázkou individuálního posouzení. Likvidace nám zpravidla trvá 8 měsíců, v méně komplikovaných případech.

Jak to funguje u nás:

Proces likvidace začíná tím, že likvidovaná společnost je podrobena analýze, a to v součinnosti s daňovými poradci a auditory v rámci naší skupiny APOGEO. Společnost jako celek následně vstupuje do likvidace.

Likvidace je profesionálně řízena našimi odborníky, což je pro vás velmi důležité. Proces je vždy prováděn důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci rizik pro klienta, přičemž naše možnosti řešení jsou velice široké. Likvidace úspěšně končí až výmazem společnosti z obchodního rejstříku!

Informujeme, že např. zadlužené společnosti nejsou z principu vhodné k likvidaci, avšak i v takových případech Vám můžeme velmi rychle a efektivně pomoci. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat.

V případě Vašeho zájmu vyřídíme likvidaci komplexně i po daňové a účetní stránce vč. všech účetních závěrek, rozvah, plnění společníkům z likvidační podstaty,  zajistíme získání stanovisek orgánů státní správy, odhlášení z evidencí a případně poskytneme i odborného likvidátora. Obstarání výmazu společnosti z OR zajišťujeme rovněž.

Společnost může být také odkoupena zahraniční korporací -  investorem, přičemž cena našich služeb činí od 39.900Kč. 

Varujeme však před nabídkou levných odkupů a upozorňujeme, že tvrzení některých poskytovatelů podobných služeb „že vás ihned zbaví odpovědnosti za dluhy apod.“ nemohou být pravdivá. Neprofesionální odkup či likvidace často způsobí finanční ztráty, které mohou jít k tíži JEDNATELŮ I SPOLEČNÍKŮ!

 

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

  • 25. 04. 2018 | Aktualita

    Povinnost zápisu do evidence svěřenských fondů

    Svěřenské fondy vzniklé před začátkem roku 2018 mají povinnost se zapsat do evidence svěřenských fondů nejpozději do 1.7.2018, jinak jejich správa zaniká. V případě, že jste tuto povinnost ještě nesplnili, neváhejte se na nás obrátit.

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Zůstaňte v obraze, odebírejte
náš newsletter
Napište nám
Zavřít
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací