Likvidace & odkup nepotřebné společnosti

Zbavíme Vás nepotřebné společnosti! Odborně, důsledně a diskrétně.

Přebereme povinnosti a starosti spojené s likvidací firmy. Likvidujeme všechny typy společností (s.r.o., a.s., v.o.s, komanditní společnosti, družstva...)

Rozhodli jste se ukončit podnikání a zbavit se své společnosti? Bezplatně vám poradíme, zda je likvidace vhodnou formou řešení.

Co je likvidace?

Zrušení společnosti s likvidací je seriozní a  zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Likvidací se rozumí souhrn ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení jejích aktivit a podnikání. Výsledkem úspěšné likvidace je, že společnost nemá majetek ani závazky a je řádně vymazána z Obchodního rejstříku.

Odborné likvidace společnosti zajistíme již od 44.500Kč. Toto úřední martirium absolvujeme za Vás odborně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik, přičemž tento proces obvykle zabere 6-8 měsíců v méně komplikovaných případech.

Kdy je cena likvidace konečná

 • má řádně podaná daňová přiznání a splněné všechny zákonné povinnosti
 • má a měla řádně vedeno účetnictví
 • nemá zaměstnance, nemá bankovní účty a nemá žádné spory (soudní, správní apod.)
 • nemá žádný majetek ani žádné dluhy či závazky a je neaktivní
 • je způsobilá k likvidaci a není-li likvidace nemožná či ztížena z právních či ekonomických důvodů

Poradíme vám

 

Jak to funguje u nás:

Prvním krokem je rozhodnutí o vstupu do likvidace - formou notářského zápisu

 • okamžitě přebereme veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním procesem.
 • jmenujeme likvidátora (v případě zájmu poskytneme profesionálního likvidátora)
 • provedeme všechny změny v Obchodním rejstříku a Obchodním věstníku
 • zajistíme potřebné deregistrace a stanoviska orgánů státní správy
 • s daňovými poradci naší skupiny APOGEO můžeme likvidaci vyřídit komplexně i po daňové  a účetní stránce vč. všech výkazů
 • zajistíme výmaz společnosti z Obchodního rejstříku
 • proces provádíme důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik

Společnosti splňující shora uvedené mohou být také odkoupeny zahraničními korporacemi - investory či pro spekulaci, přičemž cena našich služeb je od 39.900 Kč. Starostí spojených s vedením firmy se tak zbavíte okamžitě.

 

Varujeme však před nabídkou podezřelých odkupů a upozorňujeme, že tvrzení některých poskytovatelů podobných služeb „že vás ihned zbaví odpovědnosti za dluhy apod.“ nemohou být pravdivá. Neprofesionální odprodej či likvidace často způsobí finanční ztráty, které mohou jít k tíži JEDNATELŮ I SPOLEČNÍKŮ!

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít