Živnostenská oprávnění pro svěřenské správce a pro nakládání s kryptoměnami - upozornění

4. května 2021

Vzhledem k tomu, že do výčtu oborů činností náležejících do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ byly již od 1.1.2021 doplněny nové obory:

80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

znovu upozorňujeme, že podnikatelé, kteří vykonávají činnost svěřenského správce a dále i podnikatelé, kteří nakládají s kryptoměnami BTC, Ethereum, Ripple, Doge Coin atp., tedy musejí mít příslušný obor činnosti řádně ohlášený!

Tyto obory činnosti živnosti volné nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná.

Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy:

  • zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů,
  • jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správnou právnické osoby nebo svěřenského fondu,
  • poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu,
  • jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, nebo jednání za tuto osobu při činnostech uvedených shora

Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem:

  • nákup, prodej, uchovávání, spravování pro jiného, převádění nebo zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuálního aktiva, poskytování finančních služeb týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, popř. poskytování obdobných služeb spojených s virtuálním aktivem.

Provozování uvedených činností bez ohlášení příslušných oborů je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít