Založení a. s. pro zahraničního klienta

18. června 2019

Renomovaná advokátní kancelář se na nás obrátila s požadavkem, zda by bylo možno pro klienta, německý medicínský holding, připravit akciovou společnost, která by sloužila k provozování podnikatelských aktivit na území ČR (dále jen SPV – special purpose vehicle).

Požadavek zněl, aby v první fázi byla dokončena příprava SPV bez fyzické přítomnosti zástupců holdingu s tím, že stanovy SPV musí reflektovat holdingovou politiku klienta. Založení společnosti nemůže být realizováno přímou finanční transakcí, a to z důvodu právní regulace fondové struktury holdingu.

Průběh spolupráce s klientem:

 

Podklady od klienta

V první fázi jsme si vyžádali modelové stanovy používané v rámci holdingu a jejich znění upravili podle českého právního řádu. Ve stanovách jsme promítli veškerá specifika, ať už omezení zástupčího oprávnění statutárního orgánu, hlasovací kvóra, omezení převoditelnosti akcií, rozšíření předmětu podnikání nebo formu důležitých rozhodnutí valné hromady.
Tou dobou již probíhalo ohlášení vhodných živností, podepsání a apostilace plných mocí určených pro advokátní kancelář k nákupu ready-made společnosti, čestných prohlášení a rejstříků trestů budoucích členů orgánů.

Schůzka se zmocněným zástupcem

Po obdržení apostilovaných dokumentů jsme se sešli se zmocněným advokátem a ready-made společnost – SPV během jediné schůzky převedli na klienta. Základní kapitál byl vypořádán smluvní transakcí, tedy postoupením pohledávek a započtením vzájemných závazků. Advokát tak vůbec nebyl nucen jakkoli řešit hotovostní platby nebo úschovu prostředků. Klient nemusel v prvopočátku jezdit do ČR a řešit komplikace, které pro některé cizince v bance představuje otevření bankovního účtu, neboť ready-made společnost jej již měla. Následně postačila ke zprovoznění účtu identifikace vlastníka a disponenta v bance.

Převedení společnosti

Vzhledem k tomu, že změna stanov, jmenování členů orgánů a prokuristy SPV proběhlo ještě naší společností jako původním akcionářem, s advokátem klienta postačilo provést pouhý jednoduchý převod akcií a předání korporátní dokumentace. Zápis změn do obchodního rejstříku vč. již vyřízených živností jsme následně vyřešili do druhého dne, a to s naším in-house notářem.
 
Klient byl spokojen s naším jednáním, dodržením termínů i jeho požadavků.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít