Zájem o nákup firem v zahraničí pokračuje

25. listopadu 2009

Zájem Čechů o koupi zahraniční společnosti stále stoupá, v porovnání s loňskými daty za uplynulých 10 měsíců je to o 15%.

„Krize nutí firmy optimalizovat své výrobní náklady a využívat daňových výhod oproti České republice,“ říká Vítězslav Hruška, manažer společnosti SMART Companies. Zájem českých podnikatelů o zahraniční společnosti rostl za uplynulých 10 měsíců roku 2009 o 15% oproti srovnatelnému období v roce 2008.

„Mezi nejčastějšími důvody pro zřízení zahraniční společnosti v roce 2009 především patří optimalizace výrobních nákladů spojených s celosvětovou finanční krizí, což je největší rozdíl oproti roku 2008, kdy hlavním důvodem byla expanze již existujícího podnikání,“ komentuje statistiky společnosti SMART Companies business manager Vítězslav Hruška.  Dalšími důvody pro nákup zahraničních firem je anonymizace vlastnictví a daňové plánování a s tím spojené daňové výhody oproti České republice.

Mezi TOP zahraniční destinace patří v roce 2009 nadále Slovenská republika, Malta, Kypr a Nizozemí. "Přirozená expanze vede celou čtvrtinu našich českých klientů na Slovensko, které má výhodnější prostředí pro podnikání a neexistuje zde jazyková bariéra" sděluje důvody, proč míří české podnikatelské subjekty nejčastěji do sousedního Slovenska Vítězslav Hruška. Více jak 10 % zákazníků nakupuje předzaložené firmy na Kypru. Pro koupi firem v Nizozemí mluví prestiž, kvalitní právní zázemí a daňové výhody.

Dalšími cílovými zeměmi jsou Bulharsko s levnou a kvalifikovanou pracovní silou a Ukrajina, která v letošním roce disponuje mnoha investičními příležitostmi.

„Rok 2010 by mohl být zlomový a dle našich analýz očekáváme, že se české společnosti více zaměří na expanzi do východní Evropy a dále pak do oblastí jihovýchodní Asie a dřívějších asijských republik Sovětského svazu. Hybným motorem těchto nových akvizic bude především levnější pracovní síla,“ komentuje očekávané trendy Vítězslav Hruška ze společnosti SMART Companies.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít