Vstoupil v platnost protokol ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění s Nizozemím

28. srpna 2013

Dne 31. 5. 2013 byl ratifikován Protokol, který upravuje smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Nizozemím. Protokol byl podepsán dne 15. 10. 2012 v Praze a jeho znění bude poprvé aplikováno pro období začínající 1. 1. 2014.

Protokolem jsou upravovány dílčí daňové otázky vyplývající z aplikace smlouvy, například se nově a jednoznačně stanovuje způsob použití metody vyloučení dvojího zdanění příjmů rezidentů ČR. Nejvýznamnější změnou je zrušení odstavce IV Protokolu, který se týká výměny informací.

V původním znění ze dne 4. 3. 1974 nebyly do výměny informací zahrnuty údaje získané od bank, pojišťoven, apod. (bankovní informace). Nově se povinnost výměny informací rozšiřuje i na tyto instituce a problematika je upravena v článku 4 Protokolu.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít