Vše, co byste měli vědět o evidenci skutečných majitelů

7. října 2019

Tento článek vás seznámí se základními informacemi o evidenci skutečných majitelů – koho se zápis do evidence týká, jak se registrovat a jak dlouho to trvá, kdo smí do evidence nahlížet a jaké jsou sankce za nesplnění povinnosti zápisu do evidence skutečného majitele.

Podstata evidence skutečných majitelů

Dne 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 253 / 2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Novela s sebou přináší i povinnou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob. Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.
 

Koho se zápis do evidence skutečných majitelů právnických osob týká

Zápis do evidence skutečných majitelů se vztahuje na všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku a na svěřenské fondy. V praxi tak dopadá na všechny typy obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost) a stejně tak i na další právnické osoby, které se podle zákona o veřejných rejstřících zapisují (například odborové organizace, nadace, spolky a další).
Evidenční povinnost naopak nemají politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti nebo honební společenstva.
 

Kdo je skutečný majitel

Pojem skutečného majitele vymezuje zákon č. 253/2008 Sb.: „Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“
 
Evidence skutečných majitelů – Vše, co byste měli vědět o novela zákona č. 253 / 2008 Sb. v praxi.

Jak se zapsat, jak dlouho to trvá a kolik to stojí

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Návrh na zápis do evidence se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je možné vyplnit pouze elektronicky. Vyplněný formulář je pak možné na rejstříkový soud odevzdat buď jako listinu, na podatelnu nebo elektronicky na e-podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. 
 
Rejstříkový soud má ze zákona povinnost provést zápis či změnu údajů o skutečném majiteli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl návrh na zápis doručen. Poplatek za zápis do evidence činí 1 000 Kč.
 

Údaje zapisované do evidence skutečných majitelů

  • jméno a adresa místa pobytu (případně bydliště, pokud se liší od místa pobytu)
  • datum narození a rodné číslo (pokud bylo rodné číslo skutečnému majiteli přiděleno)
  • státní příslušnost
  • údaj o podílu na hlasovacích právech, podílu na rozdělovacích prostředcích, nebo jiné skutečnosti v závislosti na tom, která z těchto skutečností zakládá postavení skutečného majitel

Kdo smí do evidence skutečných majitelů nahlížet

Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze tedy do ní běžně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Údaje z evidence mohou nyní získat pouze:
  • sama zapsaná osoba
  • osoba nebo orgán, kterému je Ministerstvem spravedlnosti zřízen stálý dálkový přístup - orgány veřejné moci a povinné osoby dle zákona v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta
  • v omezeném rozsahu soukromá osoba, která prokáže zájem související s předcházením trestným činům

Sankce v případě nesplnění povinnosti evidence skutečných majitelů

Za nesplnění povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů nehrozí v tuto chvíli dle zákona žádné přímé sankce. Nicméně je nutné počítat s možným negativním dopadem - vyloučení z veřejných zakázek, vypovězení smluvního vztahu, problémy při vyřizování různých žádosti nebo hlášení na Finanční analytický úřad

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.