Verbují mladé řemeslníky jako bílé koně, posloužit mají jako odpovědní zástupci

12. srpna 2019

Řemeslné cechy a společenstva, zapojené do projektu „Fandíme řemeslu“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, upozorňují na letákovou náborovou akci, která cílí na čerstvě vyučené řemeslníky.

Nejde zde o odborné a životní zkušenosti mladých řemeslníků, ale ti mají posloužit jako odpovědní zástupci firem. Za to je jim přislíbena možnost přivýdělku bez práce. Letáky odkazují na webové stránky Reprea.cz, kde se mladí řemeslníci dozví, jak by měla jejich spolupráce vypadat.

Vy, jako člověk s určitým druhem vzdělání pomůžete podnikateli, který není ve vašem oboru vzdělaný, ale chtěl by v něm začít podnikat. Podnikatel pak díky vám získá živnostenské oprávnění, aby mohl tuto činnost provozovat a vy tak budete dostávat měsíční odměnu, skutečný pasivní příjem, pouze za poskytnutí vašeho odborného vzdělání. Je to vlastně výhra pro obě strany. Navíc vám nehrozí žádné sankce, protože za dodržování zákonů a živnostenskoprávních předpisů si podnikatel ručí sám. Institut odpovědného zástupce, tedy osoby ustanovené podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, definuje živnostenský zákon.

Jednomu člověku skutečně umožňuje vykonávat tuto činnost až pro čtyři podnikatele, dodává Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Jak je to však při neplnění podmínek? Zde sice nevzniká odpovědnému zástupci možnost přímé sankce ze strany živnostenského úřadu, nicméně bude-li pokutován podnikatel, v případě zanedbání povinností zástupcem, může se na něm domáhat náhrady škody, upozorňuje ovšem Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny Apogeo. V krajním případě je podle něj možné si představit, že v situaci, kdy například právnická osoba páchá trestnou činnost, kterou by páchat nemohla, pokud by živnostenské oprávnění či koncesi nezískala a zároveň by odpovědný zástupce svou funkci hrubě zanedbával, mohla by být posuzována i míra účasti zástupce na trestném činu a také míra jeho trestní odpovědnosti.

Odpovědný zástupce by proto měl podnikatele ve vlastním zájmu vždy upozorňovat na zjištěné nedostatky, a to s ohledem k vlastnímu riziku odpovědnosti za škodu. Výkon této funkce by z toho důvodu měl být reálný, nikoli virtuální. Osvědčení o odbornosti a kvalitě má napravit pošramocenou pověst jednotlivých řemesel. 

Celou zprávu naleznete na https://www.podnikatel.cz/clanky/verbuji-mlade-remeslniky-jako-bile-kone-poslouzit-maji-jako-odpovedni-zastupci/

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít