V Nizozemí odstraní povinnost splacení základního kapitálu

9. srpna 2012

Nový zákon podstatně zjednodušující zakládání nizozemských společností typu BV vejde v platnost 1. října 2012.

Nejdůležitější změny jsou shrnuty níže:

  • - Požadavek na splacení minimálního základního kapitálu ve výši 18,000EUR bude zrušen a dále jej bude možno stanovit i v jiné měně než euro;
  • - Rozdělení hlasovacích práv mezi jednotlivé akcionáře bude flexibilnější a nově bude možno vydat akcie bez hlasovacích práv nebo akcie bez nároku na dividendu;
  • - Ve stanovách společnosti již nebudou klauzule omezující převoditelnost akcií, nicméně lze do nich vložit ustanovení o propočtu ceny akcií v případě jejich převodu;
  • - Pravidla zohledňující distribuci zisku akcionářům nebudou tak tvrdá.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít