Úplné zrušení akcií na majitele zatím nehrozí, omezení nastanou při veřejných zakázkách

13. srpna 2010

15. září vstoupí v platnost pod číslem 179/2010 novela zákona o veřejných zakázkách, která výrazně ovlivní akciové společnosti s akciemi na majitele.

15. září vstoupí v platnost pod číslem 179/2010 novela zákona o veřejných zakázkách, která výrazně ovlivní akciové společnosti s akciemi na majitele.

Ty tvoří zhruba 75 % všech akciových společností. Dle návrhu, který již byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, přibude v § 53, upravující základní kvalifikační předpoklady dodavatele, podmínka, že dodavatel, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě stanovené zákonem. Do výběrových řízení na veřejné zakázky se budou moci účinně zapojit pouze a. s. s akciemi na jméno. „Ze zmiňované novely zákona o veřejných zakázkách však nevyplývá, zda a. s., která se o veřejnou zakázku uchází, může být vlastněna jinou akciovou společností s akciemi na majitele. Dá se tak předpokládat, že dojde k zakládání účelových společností s akciemi na jméno, které budou dceřinými společnostmi a. s. s akciemi na majitele,“ komentuje situaci Petra Janáková ze společnosti Smart Companies, která se zabývá zakládáním, prodejem a správou společností.

Přijetí novely může znevýhodnit společnosti akciemi na majitele, včetně společností, které emitovaly akcie na majitele, ale jejich majitel je známý. Stejně tak dojde k vyloučení společností, které mají zaknihované akcie na majitele. Mezi takové společnosti patří např. Telefonica O2 Czech Republic a. s., Komerční banka, a. s. či EUROVIA CS, a. s., HOCHTIEF CZ a. s. Komerční banka a Svaz podnikatelů ve stavebnictví se již obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj, Telefonica O2 již oznámila konání mimořádné valné hromady.

„Úmysl vlády zprůhlednit zadávání veřejných zakázek je určitě pozitivní. Ze zmiňované novely zákona o veřejných zakázkách lze vyvodit stanovisko, že se výběrového řízení bude moci účastnit akciová společnost s akciemi na jméno mateřské společnosti, která má akcie na majitele. Bude však patrně otázkou praxe a případně judikatury, zda jako řešení této situace zvolí firmy možnost vstupu do výběrového řízení prostřednictvím dceřiné a.s. s akciemi na jméno. Pro trh s ready-made, před-založenými, společnostmi jde každopádně o významnou příležitost,“ dodává Petra Janáková ze společnosti Smart Companies.

Změna formy akcií je spojena s administrativními, časovými i finančními náklady. Společnosti musí změnit své stanovy. Za tímto účelem je nutné svolat mimořádnou valnou hromadu, která odhlasuje změnu formy akcií. Poté se podává návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku. Po zápisu změn do OR musí společnost akcie na majitele stáhnout z oběhu a vyměnit je. To může být problematické hlavně u společností s drobnými akcionáři. Náklady a administrativa však u velkých firem bude větší i nadále. Společnosti s akciemi na jméno totiž musí zasílat pozvánku na valnou hromadu každému akcionáři zvlášť. S akciemi na majitele stačilo oznámit konání valné hromady v Obchodním věstníku a celostátním médiu.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna formy akcií se dotkne pouze akciových společností, které chtějí usilovat o získání veřejných zakázek. Ostatní a. s. mohou dál legitimně využívat akcie na majitele.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít