Tajemné svěřenské fondy v módě

17. července 2017

Někteří úspěšní lidé přicházejí na chuť svěřenským fondům. Znamenají, že něco je "ničí". I to už lze zařídit.

Podle právníků, kteří se na svěřenské fondy uzákoněné před třemi lety občanským zákoníkem specializují, v Česku nenápadně vznikly již stovky těchto fondů. Bývalý ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš rozhodně není jediný, kdo pod tlakem situace majetek, včetně médií, sice již nevlastní, ale může ho využívat, řídit a uplatňovat nad ním i jeho prostřednictvím moc, jako by firmy vlastnil. Legálně.

Svěřenské fondy stále obestírá tajemno – v tom, kolik jich již existuje, protože evidence fondů by měla vzniknout až od příštího roku u rejstříkových soudů, i ve výkladech zákona, kam až šarády s majetkem mohou zajít.

Především do jaké míry a z pohledu koho všeho zůstává majetek vyčleněný do fondu zcela a za všech okolností nedotknutelný. Svěřenské fondy využívají jejich zakladatelé nejčastěji místo závěti. Zakladatel si stanoví podmínky, kdy dědicové mohou majetek či výnosy z něho čerpat. "Svěřenské fondy do velké míry dokážou suplovat dědické právo. Zakladatel vyčleňuje majetek, aby byl spravován třetí osobou," uvedl v rámci Stálé konference českého práva advokát Aleš Eppinger. 

Fondy jsou ovšem i nástrojem, jak majetek uchránit či odklonit. Třeba před rozvodem a dalšími situacemi, které by vlastníkovi mohly z jeho bohatství "pustit žilou". Může se s pomocí fondu vyhnout i zákonným povinnostem, třeba tak včas vyklouznout před budoucími věřiteli. "Podstata svěřenského fondu je, že něco je ničí. Státní zástupci tvrdí, že tudy odcházejí nelegální peníze. Instinktivně se mi na nich nezdá právě ta jejich podstata, že to, co se vloží do svěřenského fondu, je ničí," vysvětluje místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala.

Obmyšlená osoba však po dobu trvání fondu není vlastníkem. Vlastníkem majetku není ani zakladatel. Fond, na který jsou napsané například nemovitosti nebo firmy, spravuje správce. To může být kdokoliv, třeba příbuzný, spřízněná osoba, profesionální poradenská firma.

Ani správci majetek nepatří. Nevlastní ho sice ani zakladatel, nicméně ten uzavírá interní smlouvu se správcem, kde může být také ustanoveno cokoliv. Čili správce nemůže s majetkem udělat nic, s čím by nesouhlasil zakladatel, jenž si pravidla správy fondu může detailně vymezit smlouvou se správcem. Tato smlouva je, jak potvrdil Eppinger, neveřejná. Výnosy z fondu tak může požívat bez problémů zakladatel, tak jak si on určí, do okamžiku, než ustanovil, že je mohou pobírat obmyšlení.

Svěřenský fond je unikátní nástroj umožňující efektivně chránit majetek před riziky, a to i v podobě exekucí, insolvencí. V okamžiku, kdy zakladatel vyčlení majetek do svěřenského fondu, k němu pozbývá nejméně po dobu trvání svěřenské správy vlastnická práva. Přičemž svěřenský fond nemá právní osobnost. To nemusí bránit tomu, aby ten, kdo majetek do fondu vyčlenil, tento majetek užíval, a je-li také správcem fondu, o něm i rozhodoval," zdůrazňuje Dobrovolný.

Fond se zakládá na základě statutu, zakládací listinou, která je rovněž zatím neveřejná, ale počítá se s tím, že tyto dokumenty budou muset být zveřejňovány od příštího roku spolu se přehledem fondů. Nicméně statut může být poměrně obecný, zato smlouva se správcem, klíčová pro to, aby zakladatel i nadále ovládal majetek, který už nevlastní, nikoliv.

Bohatství pod palcem

Svěřenský fond je podle § 1448 občanského zákoníku účelové vyčlenění. Zřízení je možné na základě smlouvy. Fond však není právnickou osobou, nemá právní svéprávnost a není ani věcí v právním smyslu, jedná se v podstatě o vyčleněný majetek bez vlastníka," vysvětluje Michael Dobrovolný z poradenské společnosti Smart Companies.

"Fond může založit kdokoli, a to přijetím statutu ve formě notářského zápisu a podpisem smlouvy se svěřenským správcem," dodávají Michal Jekielek a Bořivoj Líbal z advokátní kanceláře PwC Legal. Zakladatel zřizuje fond ve prospěch obmyšlené osoby. Tou může být kdokoliv, i když se při tvorbě zákona myslelo na potomky. Dokonce to může být i sám zakladatel. 

Fond lze založit i sám pro sebe

Pikantní je, že zakladatel fondu může dokonce určit jako obmyšleného, tedy toho, kdo má být v budoucnu příjemcem majetku fondu, který založil, i sám sebe. "Statut svěřenského fondu může reflektovat přání zakladatele téměř bez omezení. Zakladatel může být i obmyšleným, což znamená, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu mu může zase připadnout po čase zpět do vlastnictví, nebude-li vydán například potomkům či jiným obmyšleným dle přání zakladatele," popisuje právní šarádu Dobrovolný.

Svěřenský fond musí být zapsán v katastru nemovitostí coby vlastník, a to i když fond jako takový vlastně nikdo nevlastní. Fond se může jmenovat jakkoliv. Podle Eppingera měl katastr nemovitostí ze začátku problém zapisovat název fondu jako vlastníka, ale už si zvykl.

"Notáři, soudy, katastr už svěřenské fondy znají," potvrdil Líbal. Stejně tak banky měly ze začátku problém takovou formu vlastnictví, kdy fond není právnická osoba a jeho tvůrci nic nevlastní, akceptovat, ale jak dodal Eppinger, už s tím běžně pracují.

"Svěřenský fond vytváří úplně jiný vesmír než zbytek práva, kde se mohou dít věci, které by se jinak dít nemohly," uvedl Fiala s tím, že majetek ve fondu je úplně vyňat z majetku zemřelého. "Majetek dědí ten, pro koho byl fond zřízen. A to nemusí být potomci zemřelého, ale kdokoliv," zdůraznil Fiala.

Na majetek vyčleněný do fondu jsou krátké i nároky v souvislosti s výživným, neboť pokud je jeho plátce v roli správce, majetek pouze spravuje, pokud je zakladatelem, tak ho už nevlastní, a pokud si sám sobě určil roli obmyšleného, tak ho ještě nevlastní.

O konkrétních fondech zatím nelze nic zjistit

Lze se vůbec dnes někde dopátrat, že má daná osoba zřízený svěřenský fond, a může někdo třetí mimo fond z dostupných zdrojů zjistit, jaká má pravidla fungování? "Momentálně ne, uvidíme, jaké informace budou přístupné ve veřejné a neveřejné části registru fondů a kdo bude mít k neveřejné části přístup," shodují se právníci Jekielek a Líbal. To ukáže příští rok, stejně jako odpověď na další nezodpovězenou otázku, zda lze měnit pravidla během hry. "Ze zákona není zcela zřejmé, zda je možné měnit v průběhu existence svěřenského fondu základní dokument svěřenského fondu – statut.

Je proto klíčové, aby si zakladatel tyto podmínky velmi dobře rozmyslel a nastavil předem," upozorňuje advokátka bnt attorneys-at-law Lola Laštovičková. Unikátní právní finta.

Vlastníkem věcí ve svěřenském fondu je "nikdo" Svěřenský fond je unikátní nástroj umožňující efektivně chránit majetek před riziky Michael Dobrovolný, Smart Companies

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít