Svěřenský fond - zájem o svěřenské fondy roste a není se čemu divit

26. dubna 2016

Ve světě jsou svěřenské fondy (trusty) zcela běžným, frekventovaně používaným a velmi tradičním institutem.

Jedná se totiž o naprosto unikátní a vysoce efektivní nástroj, který umožňuje skutečně efektivně chránit rodinný či jiný majetek (např. majetek získaný úspěšným podnikáním) před budoucími riziky, a to i v podobě exekucí, insolvencí apod.! V okamžiku, kdy totiž zakladatel převede majetek do svěřenského fondu, k němu pozbývá nejméně po dobu trvání svěřenské správy vlastnická práva, přičemž, a to je výjimečné, svěřenský fond nemá právní osobnost. Vyčleněný majetek je tak chráněn před riziky, což však zároveň vůbec nebrání tomu, aby ten kdo majetek do fondu vyčlenil, tento majetek užíval, a je-li také správcem fondu, o něm i rozhodoval. Statut svěřenského fondu může reflektovat přání zakladatele téměř bez omezení a zakladatel může být také i obmyšleným, což znamená, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu, mu může zase připadnout po čase zpět do vlastnictví, nebude-li vydán např. potomkům či jiným obmyšleným, resp. osobě dle přání zakladatele. Jednou z výhod svěřenských fondů je také určitá anonymizace zakladatele - majetek fondu je totiž ve veřejných rejstřících (katastr nemovitostí apod.) veden pouze pod jménem svěřenského správce, k němuž je připsáno „svěřenský správce“. Osoba správce má ostatně obecně klíčovou roli a je proto vhodné, aby jím byl způsobilý informovaný profesionál. Profesionálními správci přitom disponuje např. poradenská skupina APOGEO, jakožto spoluzakladatel Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů. V řadě případů je také třeba, aby svěřenských správců měl fond více a proto i zde lze služeb profesionálů jen doporučit. Typickým zájemcem o svěřenský fond je tedy úspěšný podnikatel nebo jinak úspěšná osoba, která hodlá zajistit rodinu do budoucna a zároveň požaduje odstínit rodinný majetek od rizika. Řada zájemců přichází také z řad těch, kdo disponují větším majetkem, který hodlají bezpečně spravovat a zároveň jej chtějí předat další generaci a nechtějí riskovat např. spory v rámci dědického řízení. Přestože v praxi máme řadu prostředků jak dědictví řešit – ať už děděním ze zákona či závěti, dědickou smlouvou nebo odkazem, v praxi je známo, že dědické řízení často přináší různá překvapení ať už v podobě dosud neznámých potomků, nebo příbuzenstva neschopného se dohodnout, což ústí v soudní spory, které léta řeší soudy, a to s předem nejistým výsledkem. Časté problémy také přináší tzv. „nepovedené“ vydědění, v důsledku čehož dědí i ten, kdo dle vůle zůstavitele vůbec dědit neměl. Svěřenský fond tato rizika efektivně odstraňuje a je tedy mmj. i nástrojem, který umožňuje bezpečné mezigenerační předání majetku právě bez dědického řízení. Přitom se lze snadno pojistit, aby ten, komu majetek připadne řádně pečoval o toho, kdo majetek do svěřenského fondu vyčlenil, nebo lze jasně a jednoduše stanovit, jak a kdo bude s daným majetkem nakládat a jaký majetek komu připadne, aniž by bylo nutné se nějak zásadně ohlížet na povinné dědické podíly apod. Další nárůst atraktivity svěřenských fondů lze očekávat i vzhledem k očekávané novele příslušných právních předpisů, jelikož bude zvýšena transparentnost tohoto institutu a budou odstraněny i některé legislativní nedostatky. Očekává se také změna, která svěřenské fondy učiní ještě mnohem atraktivnější i z daň ového hlediska, např. pro držbu podílů v obchodních korporacích. Z údajů finančního úřadu pro Prahu 7 vyplývá, že svěřenských fondů existuje cca osm desítek, ovšem skutečnost je komplikovanější - dle informací které má skupina APOGEO jakožto spolu zakladatel Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů k dispozici, lze odhadovat, žesvěřenských fondů existuje cca 200-300, řada z nich ovšem nebyla u finančního úřadu registrována, protože o této povinnosti buď lidé nevědí, nebo registraci ještě neprovedli. Velmi pozitivní také je, že jak katastrální úřady, tak rejstříkové soudy i jiné úřady už se svěřenskými fondy celkem běžně pracují a obecně tedy nejsou problémy s propisem svěřenských fondů a správců v příslušných evidencích a rejstřících. Zdroj: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít