Start-upy a vstup investora

13. ledna 2016

Rozsáhlá novela soukromoprávních předpisů reálně posunula ČR do civilizovaného světa, jelikož nyní je v na tuzemské půdě možné to, co je v jiných zemích léta samozřejmé a díky tomu se v ČR zásadním způsobem změnily a zlepšily podmínky pro startu-py.

Nyní je totiž možné daleko lépe než dříve připravit firmu na vstup soukromého investora, ať už v podobě business angel, seed fondu nebo venture capital. Společnosti je totiž nově možno řídit spravovat a nastavovat velmi kreativně, což dříve bylo možné jen poněkud obtížněji, protože se využívaly různé modely nastavení obvyklé v zahraničí, které si ale často poněkud nerozuměly s českou legislativou, a to nejen z důvodu rozdílností i v oblastech autorského práva - což zajímá zejména startupy v oboru IT, ale i z důvodu omezených možností při určování vlastností podílů ve firmách.

Dnes zde máme poměrně velké portfolio prosperujících firem i jednotlivců, kteří mají jednak dostatek kapitálu a zároveň by rádi investovali do nových nápadů, nebo také diverzifikovali svá podnikatelská rizika. Firmy, které očekávají investice, díky změnám mohou daleko lépe vyhovět požadavkům investora a obě strany mohou daleko lépe vyjednat nastavení firmy a její řízení, stejně jako ošetření vzájemných rizik, jelikož investor nechce přijít o peníze a příjemce investice zase o firmu ani svůj nápad či know how.

Efektivním nástrojem jak připravit startup na přijetí investice se v praxi jeví např. akcie se zvláštními právy, jelikož umožňují kreativní nastavení společnosti, ve které může být vlastnictví odděleno či nastaveno nezávisle od jejího řízení i práv na zisk. Je tedy např. možné, aby ve firmě jednak existovalo více druhů akcií či podílů, přičemž každý druh může mít jiné vlastnosti – tzn. počet hlasovacích práv, výše podílu na zisku apod. Pro společnosti které očekávají investice z private equity fondů či jiných zdrojů a investorů se ukazují být výborným nástrojem akcie kusové, které umožňují vstup investora do firmy, aniž by se obtížně muselo „hýbat“ s výší základního kapitálu.

Také společnosti s.r.o. nepřišly zkrátka. I v s.r.o. je možné vytvořit různé druhy podílů, ke kterým se vážou rozdílná práva a povinnosti a je tedy snadné je nastavit podle potřeby investorů i příjemců investic. Společnosti s.r.o. také mohou vydávat cenné papíry, v jistém ohledu obdobné akciím, a to kmenové listy. Tyto cenné papíry umožňují zejména snadno motivovat klíčové zaměstnance prostřednictvím motivačních programů založených na opčních vztazích, nebo pomohou se mzdovými náklady. Je tedy možné řešit dříve téměř neřešitelné – totiž motivaci vrcholových manažerů, nebo zaměstnanců či těch, kteří se např. značnou měrou podílí na rozvoji firmy, aniž by hovořili do jejího řízení.

Nespornou výhodou také je, že se přijetí investic bude v mnohem větším množství případů nyní řídit právem ČR, což tento proces zásadně zlevňuje. Samozřejmě se všemi pozitivy souvisí i negativa. S nárůstem těchto možností, kdy lze mnohem šířeji vyhovět praktickým potřebám podnikatelů, vzrostla rizika z toho plynoucí a je třeba odborníků, kteří dané problematice skutečně rozumí, aby byly možno jich bezpečně a přiměřeně využít. Autor: Michael Dobrovolný, Manažer SMART Office&Companies

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít