REVOLUČNÍ JUDIKÁT - Evidence skutečných majitelů neměla být veřejná!

28. listopadu 2022

Evropský soudní dvůr v úterý ztížil přístup do registrů skutečných vlastníků. Evropské "daňové ráje" Lucembursko a Nizozemsko v reakci na to okamžitě zrušily veřejný přístup. Rejstřík neměl být nikdy veřejný - to ve svém rozsudku to konstatoval Soudní dvůr Evropské unie. Jde tak o precedens, kterým soud zpochybnil část evropské legislativy, která platí pro všechny státy.

Zákon o evidenci skutečných majitelů přinesl možnost, že kdokoli se může dovědět, kdo je konečným vlastníkem kterékoliv firmy. Situace, kdy by si kdokoli mohl kdykoli dohledat informace o majitelích firem, jde podle soudu proti právu na soukromí i ochranu osobnosti. „Zpřístupněné informace totiž umožňují potenciálně neomezenému počtu osob informovat se o faktické a finanční situaci skutečného majitele,“ konstatoval soud.

Cílem zavedení Evidence skutečných majitelů, která vychází z požadavků evropské směrnice, má za cíl vyšší transparentnost podnikatelského prostředí a předcházení praní peněz nebo financování terorismu. Povinnost zveřejňovat údaje o skutečných majitelích firem ale budila emoce od počátku, právě zejména z důvodu narušení ochrany soukromí - resp. zveřejnění některých jejich osobních údajů. Česko tedy bude muset tento zákon opět a zas v brzké době znovu novelizovat.

Je otázkou, jakým způsobem se s judikátem vypořádá český zákonodárce, ale zvýšená míra znepřístupnění informací v evidenci skutečných majitelů, může v konečném důsledku přispět k vyšší míře ochrany soukromí a paradoxně k tomu, že někteří váhající se k poskytnutí součinnosti odhodlají a přikročí k zápisu své osoby do evidence. Je také otázkou jak a do jaké míry bude či nebude judikát využíván např. při řešení porušení povinnosti zapsat skutečné majitele u některých firem.

Odkaz k originálnímu znění judikátu naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CN0601

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít