Projekt anonymizace startupové s. r. o.

18. února 2020

Koncem roku 2018 se na nás obrátila společnost podnikající v oblasti web developmentu a aplikací. Firma poptávala anonymizaci současného podnikání – dobře fungující české startupové společnosti s potenciálem k rychlému rozvoji, do které hodlá mediálně známý investor investovat v řádu milionů korun.

U tohoto typu investic je obvyklé, že renomé známého investora může vyvolat „paniku“ v úzkém kruhu potenciálních zájemců a způsobit i krátkodobý skokový růst tržní ceny akcií. Je tedy možné i absolutní znehodnocení investičního případu vlivem deformace ceny podílu. Investorská společnost s finanční základnou na Kypru žádala anonymizaci vlastnictví i pro případ, že by došlo ke zmaření investice nebo neúspěchu joint venture projektu, jelikož by šlo o významné reputační riziko.

Projekt anonymizace startupové s. r. o.

V první řadě bylo doporučeno vytvoření holdingové společnosti – české akciovky, určené pro držbu podílu v současné startupové společnosti. To umožní v případě vícero akcionářů částečnou anonymizaci v rámci obchodního rejstříku a zároveň výrazně zlepší daňové a transakční podmínky, dojde-li v budoucnu např. k management buy-out nebo prodeji třetí straně.Majoritní část akcií holdingu pak připadla zakladateli startupové společnosti a minoritní část akcií nabyla investorská společnost z Kypru prostřednictvím seychelské LTD entity.

Také znění stanov holdingové společnosti bylo upraveno dle vzájemných očekávání stran, přičemž podmínky týkající se zpětného prodeje podílů zakladatelům nebo i třetím osobám, byly předmětem samostatné smlouvy.

Investor tak okamžitě dosáhl požadované vysoké úrovně anonymity, skutečný vlastník společnosti v příslušné evidenci se nezměnil a byly stanoveny mantinely rizika investic. Dojde-li také k následnému prodeji akcií, dosáhnou strany úspor v řádu vyšších statisíců korun.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít