Připravte se na změny v obchodním právu

1. října 2012

Zákon o obchodních korporacích, který vstoupí v platnost 1. 1. 2014, se dotkne každé právnické osoby mající sídlo na území České republiky a již nyní je zřejmé, že by společnosti měly začít přemýšlet o efektu tohoto zákona na jejich podnikání. Výrazně tak sníží riziko případných problémů plynoucích z porušení nových ustanovení a v neposlední řadě se včas seznámí se všemi výhodami, které tento zákon přináší.

 

Zákon o obchodních korporacích, který vstoupí v platnost 1. 1. 2014, se dotkne každé právnické osoby mající sídlo na území České republiky a již nyní je zřejmé, že by společnosti měly začít přemýšlet o efektu tohoto zákona na jejich podnikání. Výrazně tak sníží riziko případných problémů plynoucích z porušení nových ustanovení a v neposlední řadě se včas seznámí se všemi výhodami, které tento zákon přináší.

Zákon by měl kromě jiného zjednodušit podnikání, umožnit svobodnější rozhodování a zvýšit zodpovědnost za vedení společnosti s cílem ochránit věřitele. Novinkou je také pravidlo podnikatelského úsudku a loajality, kdy budou ovládající osoby společnosti více nuceny zvažovat své kroky, tak aby nevedly k poškozování či přímo k insolvenci společnosti. Soud totiž může v případě pochybností určit, že tyto osoby budou v konkrétních případech za dluhy společnosti ručit svým majetkem. Tato novinka může vést investory k vytváření zahraničních struktur, které toto riziko ponesou - lze však předpokládat, že i na takovéto přenášení odpovědnosti bude legislativa reagovat.

Změnami projde také u nás nejvíce používaná právní forma, tedy s.r.o. Mezi ty nejviditelnější patří snížení minimálního vkladu společníka do základního kapitálu společnosti na symbolickou 1 Kč. Snížení této povinné výše tak jen odráží realitu, kdy je základní kapitál pouze položkou v účetnictví a neplní tedy svoji původně zamýšlenou funkci, tedy ochranu věřitelů. Právě k ochraně věřitelů slouží další úprava, a tou je posílení odpovědnosti statutárních orgánů.

Změn, které ovlivní podnikatelské prostředí od ledna 2014 je mnoho a lze jen doufat, že splní svůj cíl -tedy zjednoduší podnikání, zvýší vymahatelnost práva a dojde k harmonizaci českého práva s právem Evropské unie. 

Zdroj: E15

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít