Povinnost evidence skutečných majitelů od 1.6. 2021 !

4. května 2021

Jak je obecně známo, dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Pokud nebude mít společnost zapsané skutečné majitele, za nesplnění povinností hrozí pokuty až do výše 500.000 Kč a dále: 

  • práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, které vznikly v době, kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů, nelze vymáhat
  • taková korporace nesmí nezapsanému skutečnému majiteli vyplatit podíl na prospěchu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.
  • nezapsaný skutečný majitel např. nebude moci vykonávat hlasovací práva na valné hromadě jako jediný společník, a to ani nepřímo.  

Firmy, které povinnosti nesplní, mohou mít problém už se schválením hospodářského výsledku za rok 2020!

Automatický průpis:

Podle ust. § 38 Evidenčního zákona platí, že do evidence skutečných majitelů se automaticky propíše POUZE v případě společnosti:

s.r.o.:  fyzická osoba s podílem větším než 25 % nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem s podílem větším než 25 % (pozor tedy u právnických osob které jsou společníky či akcionáři a zároveň také nemají zapsané skutečné majitele).

a.s.: akcionář - fyzická osoba, která byla v rámci zápisu do obchodního rejstříku zapsána jako jediný akcionář, nebo skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem akciové společnosti.

Výmluvy nestačí: Nelze-li  určit skutečného majitele, pak je jím každá osoba ve vrcholném vedení společnosti a zároveň je zde povinnost zaznamenat všechny kroky učiněné při zjišťování skutečného majitele a údaje o tomto postupu uchovávat až 10 let ! 

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít