Podpora mnohostranné spolupráce v daňové oblasti: 15 zemí podepsalo úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Mezi nové země patří Korea, Mexiko, Portugalsko a Slovinsko.

27. května 2010

V dubnu 2009 G20 vyzvala k přijetí opatření "s cílem usnadnit rozvojovým zemím využívání výhod plynoucím z účasti v dohodě pro mezinárodní výměnu informací." V reakci na to OECD s Radou Evropy vyvinula Protokol, kterým se mění mnohostranné Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, aby byla v souladu s Mezinárodním standardem pro výměnu informací pro daňové účely a byla dostatečně otevřená pro země, které nejsou členy OECD, ani Rady Evropy.

Dnes byla aktualizovaná úmluva předložena ministrům a velvyslancům, jenž se účastnili výročního zasedání ministrů OECD, které se konalo v Paříži. Dosud bylo pod touto listinou podepsáno 11 zemí smluvních stran Úmluvy (Dánsko, Finsko, Island, Itálie, Francie, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Ukrajina, Velká Británie a Spojené státy). Tyto země doplnili Korea, Mexiko, Portugalsko a Slovinsko.

Úmluva poskytuje širokou škálu nástrojů pro tzv. přes-hraniční spolupráce v daňové správě, včetně výměny informací, mnohostranné daňové kontrole, doručování písemností, a přes-hraniční pomoci při vybírání daní, a zároveň ukládá rozsáhlé záruky na ochranu důvěrnosti vyměněných informací. Poté, co Protokol vstoupí v platnost, stane se mocným nástrojem pro multilaterální spolupráci v daňové oblasti, protože umožní vyžadovat úplné výměny informací ve všech daňových záležitostech

Zdroj: OECD

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít