Počty založených evropských společností v České republice stále rostou, prim hraje Praha.

28. dubna 2010

Počty založených evropských společností v České republice stále rostou, prim hraje Praha.

Počty založených evropských společností (SE) v České republice neustále stoupají. Vyplývá to z dat jednotlivých Rejstříkových soudů ČR a Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) provozovaného ministerstvem financí, které zpracovala společnost SMART Companies. V dubnu 2010 bylo registrováno celkem 257 evropských společností. „Pro mnohé podnikatelské subjekty je nyní evropská společnost jednou z možností jak ochránit své investice a podnikání s ohledem na jejich strach z dalšího politického vývoje v ČR,“ komentuje atraktivitu evropské společnosti Petra Janáková, manažerka společnosti SMART Companies.
Počty nově vzniklých SE společností v roce 2009 jsou na úrovni 7% k počtům nově vzniklých akciovek v ČR. Počty nově založených SE společností v roce 2010 budou odrážet výsledky voleb do Parlamentu ČR.

Evropská společnost (Societas Europas, SE) je historicky druhou z nadnárodních forem společností, které lze srovnatelně zakládat na celém území EU. „Oproti obchodním formám klasických společností nabízí SE možnost přesunout sídlo do zahraničí v rámci EU, aniž by došlo ke zrušení společnosti s likvidací a k přerušení právní kontinuity společnosti. Společnost se pouze začne řídit právem státu, kde bude umístěno nové sídlo. Toto umožňuje mimo jiné zvolit stát s nejpříhodnějšími podmínkami pro podnikání a s ohledem na daňové zatížení nebo nutnou administrativu.,“ shrnuje hlavní výhodu evropské společnosti proti klasické akciové společnosti Petra Janáková.
K dubnu 2010 je registrováno na území České republiky celkem 257 evropských společností. Z toho v samotné Praze je to 173 evropských společností. „Oproti konci roku 2009, kdy bylo v Praze registrováno 153 SE společností, se za první 4 měsíce roku 2010 jedná o nárůst o 20 společností,“ komentuje aktivní nárůst počtu SE společností v Praze Petra Janáková ze SMART Companies.

Hlavní město Praha je zcela dominantní co do počtu registrací evropských společností. V Praze je registrováno přes 65% všech evropských společností. „Je to dáno nejenom atraktivitou Prahy, coby jednoho z ekonomických center EU, ale také výbornou polohou Prahy ve středu EU,“ komentuje důvody pro dominantní registraci SE společností v Praze. Téměř dvojnásobný počet nově registrovaných evropských společností v roce 2009 registruje i rejstříkový soud pro jižní Moravu. Zde bylo za rok 2009 zaregistrováno 14 nových SE a k 31. 12. 2009 bylo registrováno 33 evropských společností. Protipólem Prahy jsou např. Ústecký a Jihočeský kraj, kde je aktuálně registrována jen jedna jediná evropská společnost. Vůbec první evropská společnost byla založena v ČR v roce 2007.

Nárůst počtu registrací evropských společností v ČR za první čtyři měsíce roku 2010 je prozatím největším v historii. Oproti roku 2009 se zvýšil počet registrací řádově o 20%. „Počty nově registrovaných evropských společností pro zbytek roku lze aktuálně jen velmi těžce odhadnout. Velmi bude záležet na výsledku parlamentních voleb a vládním programu nové politické garnitury v čele státu. Dá se říci, že složení nové vlády a její program v oblasti podnikání radikálně promluví do počtu nově založených evropských společností,“ komentuje očekávání trhu pro druhé pololetí roku 2010 Petra Janáková ze společnosti SMART Companies.

Počty nově vzniklých evropských společností se pohybují na úrovni necelých 7 % ve srovnání s počty nově registrovaných akciových společností dle statistik roku 2009.

SMART Companies

SMART Companies je lídrem trhu v oblasti zakládání a prodeje a následné správy společností po celém světě. Společnost využívá stabilní zázemí investiční skupiny NATLAND Group, jejímž je členem. Toto finanční zázemí se odráží ve vysoké kapitálové vybavenosti společnosti, která má neustále na skladě ready made společnosti po celém světě. SMART Companies je průvodcem podnikatelů ve světě businessu. SMART Companies poskytuje řešení veškeré legislativně-administrativní agendy spojené se zahájením podnikání v České republice a v další 25 zemích světa.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít