Odborník: Svěřenský fond plní přání zakladatele

3. prosince 2018

Odborník: Svěřenský fond plní přání zakladatele. V rozhovoru pro Právo to přiblížil specialista ze společnosti Smart Office & Companies Michael Dobrovolný.

- Zakladatel fondu může být současně obmyšleným a zároveň majetek ničí není. Jak je to možné a jak to funguje?

Svěřenský fond vzniká na popud zakladatele, jeho chod přenechává správci a výhody z fondu plynou osobě obmyšlené. Majetek právně nevlastní ani jeden z nich, je uložen ve fondu a podmínky nakládání s ním vymezuje statut a neveřejná smlouva mezi správcem a zakladatelem. Může v ní být napsáno cokoliv. V rozhovoru pro Právo to přiblížil specialista ze společnosti Smart Office & Companies Michael Dobrovolný.

- Zakladatel fondu může být současně obmyšleným a zároveň majetek ničí není. Jak je to možné a jak to funguje?

Svěřenský fond je dle ustanovení § 1448 občanského zákoníku účelové vyčlenění. Zřízení svěřenského fondu je možné na základě smlouvy nebo pořízením pro případ smrti. Fond však není právnickou osobou, nemá právní osobnost, "svéprávnost" a není ani věcí v právním smyslu. Jedná se v podstatě o vyčleněný majetek bez vlastníka. Důležitým principem je proto zejména oddělenost vlastnictví vyčleněného majetku a také princip oddělené správy majetku. Ve světě jsou svěřenské fondy tradičním institutem. Jedná se o unikátní nástroj, který umožňuje chránit majetek před budoucími riziky v podobě exekucí, insolvencí. V okamžiku, kdy zakladatel vyčlení majetek do svěřenského fondu, k němu pozbývá nejméně po dobu trvání svěřenské správy vlastnická práva. To ovšem nemusí bránit tomu, aby ten, kdo majetek do fondu vyčlenil, tento majetek užíval, a je-li správcem fondu, o něm i rozhodoval. Statut svěřenského fondu může refl ektovat přání zakladatele téměř bez omezení a zakladatel může být také i obmyšleným, což znamená, že majetek vyčleněný do svěřenského fondu mu může zase připadnout po čase zpět do vlastnictví, nebude-li vydán například potomkům či jiným obmyšleným dle přání zakladatele.

- Může někdo zvenčí zjistit, jaká má daný svěřenský fond pravidla?

Tedy kdo je správce, kdo obmyšlený a komu a kdy z fondu plynou výhody, jak může dosáhnout na majetek v něm vyčleněný a jak může ovlivňovat jeho správu? Obtížně, veškeré uspořádání vztahů je pojato ve statutu svěřenského fondu. Evidence svěřenských fondů se rozběhla teprve letos a je otázka, nakolik jsou v ní statuty fondů publikovány.

- Kdo může být správcem fondu a jak si zakladatel ohlídá, aby mu majetek nezcizil?

Svěřenským správcem může být sám zakladatel, ale i obmyšlený (pak je ale nutná další nezávislá osoba – druhý správce). Osoba správce má obecně klíčovou roli a je vhodné, aby to byl profesionální subjekt. Správce má nejen povinnosti řádného hospodáře se všemi z toho plynoucími důsledky, ale také povinnost konat v souladu se statutem svěřenského fondu a je také povinen zohledňovat aktuálně panující okolnosti při svém jednání a tyto nejlépe i zaznamenávat. Správce může nést samozřejmě i trestní odpovědnost.

- Jak jsou svěřenské fondy bezpečné?

Svěřenské fondy požívají vysoké právní jistoty.

- Mohou být součástí svěřenského fondu nemovitosti?

Ano. Katastr zapíše pouze nacionále správce s dovětkem svěřenský správce.

Zdroj: http://pravo.novinky.cz/

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.