Novela zákona o soudních poplatcích půjde 6.4.2011 již do druhého čtení

1. dubna 2011

Pokud by byl zákon schválen, vzrostly by náklady na založení společnosti či koupi předzaložené, tzv. ready-made společnosti o tisíce.

Novela zákona a soudních poplatcích půjde v příštím týdnu už do druhého čtení. Zvyšuje se tedy pravděpodobnost, že ještě v tomto roce dojde k výraznému nárůstu soudních poplatků, mimo jiné také za záháhení řízení ve věcech obchodního restříku. Pokud by byl zákon schválen, vzrostly by náklady na založení společnosti či koupi ready-made spoelčnosti o tisíce.

Výtah z návrhu zákona: 


1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku

a) za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000 Kč
b) za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti 6 000 Kč
c) za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písmene c) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se podnikatele nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz podnikatele z obchodního rejstříku.

3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.

4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít