Nové soukromé právo

2. prosince 2014

Dne 25.11.2014 se konala konference věnovaná novému soukromému právu, přičemž partnerem konference byla poradenská skupina APOGEO Group, do které patří i společnost SMART Office & Companies, na které vystoupila řada uznávaných odborníků v oboru, kteří prezentovali jednotlivá témata a dosavadní zkušenosti s novou soukromoprávní úpravou v praxi.

Jedno z velmi zajímavých témat konference byly akcie se zvláštními právy. Akcie se zvláštními právy jsou nyní předmětem mnohem dispozitivnější úpravy, než je obecně vnímáno, čímž vzrostla jak možnost kreativity při oddělování, omezování či „přidělování“ práv u jednotlivých akcií, tak vzrostla rizika z toho plynoucí. Jednoznačným přínosem však je, že lze v mnohem větší šíři vyhovět specifickým požadavkům klientů.

Neméně důležitým tématem konference byla také úprava definující rozhodnutí orgánů obch. korporací a družstev, která se dotýkají práv všech členů resp. společníků, kdy jsou taková rozhodnutí podmíněna účastí a přítomností všech takových společníků resp. členů. Byly také upřesněny výklady definicí náhradních způsobů účasti a lhůt k dodatečným hlasováním.

Velmi podnětný byl i výklad k tématu adhezních smluv, kdy bylo přiblíženo, v jakém rámci jsou ustanovení o adhezních smlouvách dispozitivní – resp. do jaké míry lze omezit povinnost unést důkazní břemeno stanovující povinnost prokázat seznámení se s všeobecnými obchodními podmínkami.

V případě monistické – tedy tzv. jednočlenné akciové společnosti bylo pojednáváno o ne zcela dostatečně vymezené působnosti jednotlivých orgánů společnosti, přičemž do budoucna lze očekávat určitá upřesnění legislativy.

Jedním z nejdiskutovanějších témat bylo však pojednání o některých stávajících ustanoveních NOZ a také připravované novele NOZ, přičemž v rámci diskusí vyšlo najevo, že je do značné míry otázkou, zda bude novela přínosem, jelikož mezi odbornou veřejností panují poměrně rozsáhlé neshody o jejím obsahu a jejich výklad tedy není vždy zcela jednotný.

Nové soukromé právo je tak v současné době nejen velmi významnou ale patrně i nejdiskutovanější otázkou v našem právním řádu. Daných změn a výkladových problémů však není třeba se nějak zásadně obávat, spíše je zde vhodná jistá obezřetnost. V rámci poradenství v oblasti obchodních společností, při založení společnosti či koupi ready-made společnosti zde jsou profesionálové ze společnost SMART Office & Companies, kteří jsou schopni poskytnout jakékoli poradenství v rámci výše uvedených konsekvencí.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít