Na firmy se valí další nálož povinností a nákladů

24. března 2021

Poté, co bezmála 7 000 monistických akciových společností musí po 1. lednu 2021 podstoupit změnu stanov, což si vyžádá náklady za notářské a soudní poplatky a odborné poradenské služby i výdaje související s uskutečněním valných hromad, valí se na firmy další povinnost i s náklady. 1. června 2021 nabude účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.).

Všechny firmy budou muset splnit zákonnou povinnost a zapsat do příslušné evidence svého skutečného majitele. To sice měly udělat už k 1. lednu 2018, nově však budou za nesplnění povinností hrozit pokuty až do výše 500.000 Kč. A nejen to. Pokud nebude mít společnost zapsané skutečné majitele:

  • nesmí dojít k rozdělení vlastních zdrojů (vč. zisku) skutečným majitelům,
  • nesmí dojít k vyplacení podílu na vlastních zdrojích (vč. zisku, vrácení příplatku, výplatě z ostatních kapitálových fondů atp.) tomu společníkovi/akcionáři, který nesplnil povinnost zaevidovat svého skutečného majitele,
  • nesmí skutečný majitel vykonávat hlasovací práva na valné hromadě a to ani nepřímo.

Skutečným majitelem bude přitom každá fyzická osoba, která je konečným příjemcem prospěchu nebo uplatňuje rozhodující vliv v dané společnosti.

„Otázky spojené s evidencí skutečných majitelů budou muset řešit např. i ti, kdo nemají v dané společnosti právo na zisk a nemají ani hlasovací právo, ale mají právo na jiné vlastní zdroje společnosti (např. vrácení poskytnutého příplatku mimo základní kapitál) nebo vlastní např. tzv. tracking shares – tedy akcie s právem na plnění pouze z určité divize,“ říká Michael Dobrovolný, manažer společnosti SMART Office & Companies, která je součástí poradenské skupiny APOGEO a mezinárodní poradenské sítě PKF International, která se skládá z více než 400 kanceláří působících ve 150 zemích světa.

V odborné veřejnosti převládá také názor, že není-li podíl výhradním vlastnictvím, pak by se měli jako skuteční majitelé zapsat i manželé a manželky.

„A na pozoru by se měli mít i tiší společníci a ti, kdo využívají pro držbu podílů a akcií různých spřízněných osob a komisionářských smluv či jiných nástrojů. Tichý společník je také skutečným majitelem a musí být zapsán, po dobu kdy zapsán není, nemůže se svých práv de facto domoci,“ dodává Michael Dobrovolný. Také práva a povinnosti z právních jednání, jejichž cílem bylo zastřít totožnost skutečného majitele a která vznikla během doby, kdy skutečný majitel nebyl zapsán v evidenci, budou nevymahatelná. To může být problém i pro ty, kdo např. dle stanov či akcionářských dohod disponují právem veta. Nejsou-li totiž zapsáni, může toto právo veta být také ohroženo.

„Podstatná část evidovaných informací bude veřejně dostupná prostřednictvím internetu. Firmy, které povinnosti nesplní, mohou mít problém už se schválením hospodářského výsledku za 2020 – to musí být učiněno nejdéle právě v 6/2021,“ upozorňuje partner Apogeo Group Pavel Postl, který má na starosti transakční poradenství, projektový management a realizace mezinárodních struktur.

Ty firmy, které své skutečné majitele již zapsaly, musí do konce listopadu 2021 zápisy přezkoumat a případně je opravit či doplnit. Firmy, které do stávající evidence skutečné majitele vůbec nezapsaly, musí po 1. červnu 2021 zajistit zápis bez zbytečného odkladu.

Soudní poplatek za zápis do evidence skutečných majitelů soudem činil 1.000 Kč. Novela AML zákona zvyšuje tento poplatek u obchodních korporací na 4.000 Kč. Řada firem bude ale moci využít automatického průpisu, který pro případ že je v OR zapsán společník mající nad 25 %, se objeví i v evidenci skutečných majitelů. Ovšem pozor, za správnost zapsaných údajů vždy odpovídá ten, kdo je k zápisu povinen.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.