Mladé lidi lákají do orgánů…

22. července 2019

Staňte se odpovědným zástupcem až čtyř firem a získejte příjem bez práce!

Staňte se odpovědným zástupcem až čtyř firem a získejte příjem bez práce! Letáky s touto výzvou cílící na čerstvě vyučené řemeslníky zaplavily před koncem školního roku některá odborná učiliště.

Podnikavci takto lákají mladé do orgánů nejrůznějších firmiček v podstatě jako bílé koně. Někdy je to tak, že drobný podnikatel působící už léta v dané branži i bez vyučení, ale s dlouhou praxí, jen potřebuje k činnosti garanta vyučeného v oboru a jinak žádné nekalé úmysly nemá. Ale ať je za tím cokoliv, jednatel každopádně na sebe přebírá odpovědnost a může se pak divit, co z podnikání vyplave. "Vy, jako člověk s určitým druhem vzdělání, pomůžete podnikateli, který není ve vašem oboru vzdělaný, ale chtěl by v něm začít podnikat," popisují weby zprostředkovatelské agentury, které jsou na letácích uvedeny.

Dále se na nich vysvětluje, že podnikatel díky vyučenému získá živnostenské oprávnění, aby mohl tuto činnost provozovat. Výhra pro obě strany! Opravdu? "A vy tak budete dostávat měsíční odměnu, skutečný pasivní příjem, pouze za poskytnutí vašeho odborného vzdělání. Je to vlastně výhra pro obě strany. Navíc vám nehrozí žádné sankce, protože za dodržování zákonů a živnostenskoprávních předpisů si podnikatel ručí sám," líčí dohazovači na svém webu.

Institut odpovědného zástupce, tedy osoby ustanovené podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, defi nuje živnostenský zákon. Jednomu člověku umožňuje vykonávat tuto činnost až pro čtyři podnikatele. "Při neplnění podmínek sice nevzniká odpovědnému zástupci možnost přímé sankce ze strany živnostenského úřadu, nicméně bude-li pokutován podnikatel v případě zanedbání povinností zástupcem, může se na něm domáhat náhrady škody," upozorňuje Michael Dobrovolný z poradenské společnosti Smart Office & Companies ze skupiny Apogeo.

Další stránkou věci je trestní odpovědnost jednatele. V krajním případě je podle něj možné si představit, že v situaci, kdy např. právnická osoba páchá trestnou činnost, kterou by páchat nemohla, pokud by živnostenské oprávnění či koncesi nezískala, a zároveň odpovědný zástupce svou funkci hrubě zanedbává, by mohla být posuzována i míra účasti zástupce na trestném činu a také míra jeho trestní odpovědnosti. "Hlavní riziko však vidím v tom, že se podnikatel po zástupci bude vozit, pokud bude sám sankcionován," varuje Dobrovolný. Odpovědný zástupce by proto měl podnikatele ve vlastním zájmu vždy upozorňovat na zjištěné nedostatky, a to s ohledem k vlastnímu riziku odpovědnosti za škodu. Jenže čerstvě vyučený řemeslník nemusí být ještě schopen nedostatky hrozící průšvihem včas rozeznat.

Chování dohazovačů ostře kritizuje předseda Cechu zedníků ČR Drahoslav Matonoha, který je zároveň ředitelem Akademie řemesel v Praze na Zeleném pruhu, jednoho z největších odborných učilišť v republice. Náborové letáky na bílé koně se objevily i tam. "Nenechte se zlákat k snadným penězům. Dělat štít někomu, koho ani neznáte, to se může šeredně vymstít," vzkazuje studentům. I proto se Cech zedníků zapojil do projektu Fandíme řemeslu. Ten pod záštitou Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) prosazuje mimo jiné znovuzavedení mistrovské zkoušky. Jednatel přebírá odpovědnost a může se pak divit, co z podnikání vyplave Dělat štít někomu, koho ani neznáte, se může vymstít Drahoslav Matonoha, Cech zedníků ČR

Zdroj: http://pravo.novinky.cz/

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít