Manažerský motivační program v rámci s. r. o.

6. února 2020

Na kolegy z transakčního oddělení ze skupiny APOGEO se obrací dlouholetý klient, velký výrobní podnik, s požadavkem na realizaci motivačního programu pro nejužší klíčové zaměstnance a management společnosti. Vlastníci společnosti se rozhodli, že budou management motivovat, a to nejlépe jako společníky, kteří ovšem budou do strategického řízení podniku na valné hromadě hovořit co nejméně.

Ve spolupráci s kolegy z APOGEO Transactions navrhujeme změnu právní formy na akciovou společnost a vytvoření akcií se zvláštními právy. To však neprochází z důvodů na straně financujících bank, které argumentují nutností rozsáhlých změn. Nicméně schvalovacím procesem prochází, v rámci společnosti s ručením omezeným, návrh na vytvoření podílů se zvláštními právy, které budou disponovat minimem hlasů v poměru 1:100 k základním podílům. Vklad připadající na podíl bude proporcionálně rovněž nižší, k podílu bude navázáno právo na podíl na zisku ve výši 1 % s tím, že celý podíl bude představován vždy 1 kmenovým listem. S ohledem k vlastnostem kmenových listů bylo nutno dořešit převod na klíčové manažery a zaměstnance a zajistit jistotu a bezpečnost převodu kmenového podílu zpět za určitou cenu, stejně jako úschovu kmenových listů.
 
Manažerský motivační program v rámci s. r. o.
 
V důsledku realizace změn je management klienta motivován přímou účastí na podniku a zisku, aniž by de facto mohl hovořit do strategického vedení během valné hromady. Výplata podílu na zisku je zároveň společností daněna pouze korporátní daní. Majoritní společník může navíc kdykoli uplatnit nákupní opci a kmenový list převést zpět na sebe. Klíčový manažer – vlastník kmenového listu pak svůj „bonus“ v podobě podílu na zisku daní pouze 15% daní z příjmu fyzických osob.
 
*Pozor – při chybném nastavení motivačního programu je nutno počítat se sociálním a zdravotním pojištěním.
 
 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít