MADEIRA uzavírá dohodu s Moldávií o zamezení dvojího zdanění

27. září 2010

Dne 02.9.2010 byla na základě vyhlášky č. 91/2010 ratifikována dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňových úniků prostřednictvím daní z příjmu mezi Portugalskem a Moldávií.

Dne 02.9.2010 byla na základě vyhlášky č. 91/2010 ratifikována dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňových úniků prostřednictvím daní z příjmu mezi Portugalskem a Moldávií.

11. února 2009 byla mezi Portugalskem a Moldávií podepsána dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňových úniků prostřednictvím daně z příjmu. Úmluva byla odsouhlasená portugalským parlamentem dne 16. července 2010, na základě usnesení č. 106/2010 a ratifikována prezidentem republiky dne 02.09.2010, na základě vyhlášky č. 91/2010.

Díky této dohodě mezi Portugalskem a Moldávií rozšiřuje Madeira, jedna z lokalit s výhodným daňovým klimatem, sítě svých dohod týkajících se zamezení mezinárodního dvojího zdanění. Tyto kroky povedou ke zvýšení kurenceschopnosti a mají pobídnout k přílivu zahraničních investic do Madeiry a Portugalska.

Mezi další pozitiva patří omezení míry zdanění dividend na úroveň 5%, jestliže skutečným vlastníkem dividend bude společnost, která vlastní alespoň 25% kapitálu společnosti vyplácející dividendy, a 10% v ostatních případech. Pokud jde o licenční poplatky,zde by sazba daně neměla překročit hranici 8% a to v případě, že skutečný vlastník bude rezidentem smluvního státu.

Podle této úmluvy kapitálové zisky získané z prodeje akcií podléhají zdanění jen ve smluvním státě bydliště, pokud více než 50% jeho hodnoty není z nemovitostí umístěných ve druhém smluvním státě.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít