Kypr a Dánsko podepsaly nové daňové smlouvy

17. prosince 2010

Dne 11. října 2010 zástupci vlád z Kypru a Dánska podepsali novou úmluvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi ('Úmluva') a nahradili tak původní z roku 1981. Očekává se, že nová Úmluva vstoupí v platnost dne 01.1.2011.

Dne 11. října 2010 zástupci vlád z Kypru a Dánska podepsali novou úmluvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi ('Úmluva') a nahradili tak původní z roku 1981. Očekává se, že nová Úmluva vstoupí v platnost dne 01.1.2011.

Změny v Úmluvě
Srážková sazba z dividend byla snížena na 0% ze současných 10%. Při splnění podmínky, že vlastník dividend je společnost, která drží 10% základního kapitálu společnosti a je příjemce těchto dividend nepřetržitě po dobu jednoho roku. Pokud není splněna tato podmínka může být předmětem sazby srážková daň ve výši 15% z hrubé částky dividend.
Srážková sazba z úroků byla snížena na 0% ze současných 10%.
Příznivá 0% sazba srážkové daně z licenčních poplatků zůstala nezměněna.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít