Krátkodobý pronájem přes platformy Airbnb, Booking apod. spadá pod ubytovací služby a měl by se proto danit jako podnikatelská činnost!

24. srpna 2021

Městský soud v Praze rozhodl, že krátkodobý pronájem přes platformy Airbnb, Booking apod. spadá pod ubytovací služby a měl by se proto danit jako podnikatelská činnost!

Pražský městský soud se zabýval případem, kdy se žalobkyně ohradila proti doměrku daně za rok 2017 z podnikatelské činnosti a musela podat opravné daňové přiznání, přičemž se jednalo právě o příjmy z krátkodobých pronájmů nemovitosti skrze platformu Airbnb. Podle městského soudu v Praze nejde o tak­zvanou „nesouvislou podnikatelskou činnost“, za kterou pronájem považovala žalobkyně, nýbrž o „podnikatelskou činnost v ubytovacích službách“. Toto rozhodnutí kvitovala Finanční správa ČR, neboť podle ní „Rozsudkem byl akceptován závěr finanční správy, že příjmy plynoucí z činnosti ubytování je nutné klasifikovat jako ubytovací službu“, jelikož dochází k uspokojování potřeby na ubytování, nikoliv potřeby bydlení, jak je tomu v případě nájmu.

Rozsudek se opírá i o nález Ústavního soudu, který se zabývá nájmem a jeho účelem k čemu slouží a v čem se oproti ubytování liší, přičemž zásadní rozdíl „ubytování“ tkví v tom že dochází k poskytování služby, kterou se rozumí poskytnutí úklidu, mýdla, ručníku nebo povlečení.

Rozsudek zasáhne zejména ty, kteří krátkodobě pronajímají více bytů najednou. Ačkoliv spor ale i celá problematika může skončit až u Nejvyššího správního soudu, nyní je výsledkem právní nejistota provozovatelů ubytování, protože rozhodnutí má dopad pro  ubytovatele spočívající v platbě sociálního a zdravotního pojištění. Od toho jsou v případě klasického nájmu osvobozeni. Stejně tak pro ně může přijít změna v platbě DPH - pokud příjmy z pronájmů přesáhnou ročně 1 mil. Kč, stane se ubytovatel plátcem DPH. Otázkou je také riziko případného doměření DPH! Provozovatelé těchto služeb by mj. měli urychleně zvážit vyřízení živnosti volné - oboru činnost „Ubytovací služby“, aby neriskovali případné snahy o postih neoprávněného podnikání.  

Toto rozhodnutí má zjevně přímý vliv na majitele bytů, kteří v nich poskytují ubytování skrze Airbnb a Booking.com apod. kteří budou muset zvážit rekalkulaci svých business modelů. Zdražení nájmů za současných okolností v této oblasti, bude ale dosti komplikované.

Ubytovatelé mohou také zvážit rychlý přesun svých bytů pod jednotlivá s.r.o.

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít