Konec akcií na majitele!?

10. srpna 2012

Vláda dne 30. května svým usnesením č. 378 schválila návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Snaží se tak splnit další slib ze své protikorupční strategie daný koaliční smlouvou, resp. jeho dodatkem uzavřeným právě před rokem, 30. června 2011.

Vláda dne 30. května svým usnesením č. 378 schválila návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Snaží se tak splnit další slib ze své protikorupční strategie daný koaliční smlouvou, resp. jeho dodatkem uzavřeným právě před rokem, 30. června 2011.

V současné době totiž jak orgány veřejné moci, tak dokonce společnosti samotné mají jen velmi obtížnou možnost akcionářskou strukturu, založenou na vydaných anonymních akciích na majitele, prokázat. Taková netransparentní úprava nejen zapříčiňuje stav, kdy může snáze docházet k legalizaci výnosů trestné činnosti, protože majetkové vztahy nejsou doložitelné, ale zároveň i umožňuje rozrůstání korupčního prostředí, kdy korupční jednání může být jen málokdy odhaleno. Obliba akcií na majitele pramení i ze skutečnosti, že tyto akcie jsou snadno převoditelné a nevyžadují přílišné administrativní náklady.

Dle vládního návrhu existující listinné akcie na majitele budou muset být transformovány jedním ze zákonem předvídaných způsobů. Majitelé si buď budou moci své listinné akcie na majitele vyměnit za listinné akcie na jméno, nebo stávající akcie zaknihovat, případně imobilizovat. Zaknihováním se přitom rozumí jejich registrace u centrálního depozitáře, imobilizací jejich uložení v bance. V obou případech by musel být vlastník akcií u depozitáře, resp. u banky jmenovitě uveden, pro orgány i jiné subjekty by se tak stal identifikovatelným. Akciová společnost by tedy i nadále mohla vlastnit listinné akcie na majitele, ne však anonymní, ale s identifikovatelným vlastníkem.

Ať už si akciová společnost vybere kteroukoli variantu, je zcela jednoznačné, že ji to v menší či větší míře administrativně i finančně zatíží (nutnost vyřídit změnu, zaplatit související poplatky apod.). Zákon však pamatuje i na možnost, že by se firma nepřiklonila k žádné z variant a rozhodla se zkusit transformaci akcií neprovést. V takovém případě se její listinné akcie na majitele budou od 1. ledna 2014 považovat za akcie na jméno. Žádná společnost ani její jednotlivý akcionář se tedy transformaci akcií nevyhnou.

Zdroj: E15.cz

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít