Poslanec se dotázal premiéra, zda by na zalátání deficitu státního rozpočtu  nepomohlo znovuzavedení progresivního zdanění. Jan Fišer svou odpověď vztáhl ke všem daním a řekl: „Sdílím názor pana ministra financí, že možná pro nastartování růstu pro nejbližší období i do oblasti daní se jimi budeme muset zabývat, i pokud jde o výši daní. Myslím, že začneme tu debatu vést zatraceně brzo, počítám že na jaře roku 2011, velmi konfliktním způsobem, připomínám.“

Dále také uvedl: „Jestli sestavení rozpočtu na rok 2010 tou balíčkovou metodou bylo nesmírně obtížné a nejsme na konci, tak sestavení rozpočtu na rok 2011 považuji za něco neskutečně obtížného“.

Ze středeční porady ministrů financí Unie vyplynulo, že Češi musí od roku 2010 do roku 2013 snižovat deficit nejméně o 1% HDP ročně. Pokud by se tak nestalo, Praha by se vystavila hrozbě sankcí. Dle názoru ministra financí Eduarda Janoty je ke snižování schodku veřejných financí nutné provést legislativní změny týkající se jak výdajů, tak daní. Uvedl:„Bez změn legislativy žádný ministr financí nebude schopen se dostat někam blíže k hranici tří procent v průběhu tří let“.

V roce 2010 se v Česku zvýší DPH, spotřební daně u pohonných hmot a cigaret a daň z nemovitostí.