Finanční krize v roce 2009 neměla vliv na počet nově vzniklých firem

13. ledna 2010

Počty nově vzniklých firem s právní formou akciová společnost (a.s.) a společnost s ručením omezeným (s.r.o.) v roce 2009 odpovídají počtům z roku 2008. Počty nově vzniklých společností s r.o. jsou shodné s rokem 2008, nadále si však drží vzestupný trend oproti hodnotám z roku 2007. U právní formy akciová společnost došlo k poklesu jen o 10%.

Dle údajů rejstříkových soudů bylo v roce 2009 založeno celkem 25 837 společností s právní formou akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, což je v porovnání s rokem 2009 jen o 209 společností méně. „Finanční krize v roce 2009 ovlivnila vznik nových firem s těmito právními formami minimálně, méně jak 1% rozdíl v porovnání s rokem 2009 je naprosto zanedbatelný,“ komentuje statistické údaje rejstříkových soudů Josef Jaroš ze společnosti SMART Companies, specialisty na prodej předzaložených společností.

Počty založených firem v roce 2009 jsou srovnatelné s rokem 2008, kdy byly zaznamenány doposud nejvyšší počty nově vzniklých společností. Např. ve srovnání s rokem 2007 se v roce 2009 zaregistrovalo, dle údajů z rejstříkových soudů, o 3330 společností více.

Z celkového počtu nově zaregistrovaných 46 647 subjektů bylo společností s právní formou a.s. nebo s r.o. celkem 25 837, tedy cca 55% z celkového počtu. Do zbývajících 45 % především dominantně patří nově zaregistrované fyzické osoby a dále pak další právní formy podnikání typu společenství vlastníků, komanditní společnosti, družstva atd.

Nejvíce společností s právní formou a.s. nebo s r.o. - 14 016 (celkově, včetně fyzických osob, v.o.s., atd. bylo v Praze založeno 21 967) bylo stejně, jako v letech 2008 a 2007, založeno v Praze.

Podle statistik společnosti SMART Companies tvoří z celkového počtu založených společností necelých 12 % (3014 ks) prodané předzaložené (ready-made) společnosti. „Z toho zhruba 85 % připadá na společnosti založené v roce 2009, zbylých 15 % tvoří starší společnosti,“ dodává Jaroš. Popularita ready-made společností oproti loňsku vzrostla o 10%, důvodem je především rychlost a pohodlnost získání společnosti a každoročně rostoucí obeznámení veřejnosti s touto službou

Důvodem, proč neklesl počet nově vzniklých firem s právní formou a.s. a s r.o. je především setrvalý stav v počtu nově vzniklých společností s právní formou společnosti s ručením omezeným (hromadný přechod živnostníků-fyzických osob na bezpečnější formu s.r.o. nové projekty nastartované paradoxně krizí, či projekty ve fotovoltaice), naopak počet nově založených a.s. mírně poklesl z 1703 (v roce 2007 dokonce 2614) nově založených firem v roce 2008 na 1522 v roce 2009. „Pro mnohé podnikatele sice již není výhodou založit akciovou společnost z daňových důvodů, přesto obliba této právní forma nijak dramaticky neklesá – je stále ještě mnoho oblastí a důvodů, proč využívat tento prestižnější typ společnosti“ komentuje počty nově vzniklých akciových společností Josef Jaroš ze společnosti SMART.

Počty založených spol.

(zdroj: údaje rejstříkových soudů ČR a statistiky SMART Companies)

Počty nově založených firem 2007 2008 2009
akciová společnost 2 614 19 893 22 507
společnost s ručením omezeným 1 703 24 343 26 046
celkem 1 522 24 315 25 837

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít