EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ V ROCE 2023 po novele… a před další novelou

21. února 2023

V říjnu 2022 nabyl účinnost zákon č. 245/2022 Sb., který je podstatnou novelou zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Jelikož se nás často ptáte jak tedy s evidencí po novu, níže naleznete ve zkratce důležité body:

  • již se nerozlišuje mezi pojmy „koncový příjemce“ a „osoba s koncovým vlivem“, užívá se jediný pojem „skutečný majitel“ - evidence má proto nižší vypovídací hodnotu, protože není zřejmé, zda je ta či ona osoba skutečným majitelem kvůli svému prospěchu z činnosti nebo kvůli svému vlivu na řízení
  • došlo na rozšíření okruhu osob považovaných za skutečné majitele – těmi jsou nově i osoby, které uplatňují rozhodující vliv v korporaci, která má ve zkoumané korporaci podíl větší než 25 % (osoba ovládající společníka zkoumané korporace s podílem větším než 25 % bude rovněž skutečným majitelem – nově je skutečným majitelem i 40% společník mateřské firmy, která vlastní 26% podíl ve zkoumané dceřinné společnosti)
  • skutečným majitelem korporace jsou také fyzické osoby, které mají větší než 25% podíl na (i) základním kapitálu, (ii) hlasovacích právech, nebo (iii) zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku (pozor např. na právo "veta" vztahující se k výplatě podílu na zisku, nebo právo na vrácení příplatku poskytnutého mimo základní kapitál, snížení základního či vlastního kapitálu) .
  • stačí mít podíl na základním kapitálu nebo podíl na zisku či na hlasovacích právech více než 25%, aby byla daná osoba považována za skutečného majitele (např. tedy i když vlastní 26% podíl na základním kapitálu, přestože nemá žádná hlasovací práva ani podíl na zisku).
  • skutečným majitelem může být i tichý společník nebo statutární orgán s právem na podíl na zisku/tantiémy (pokud chce uplatnit právo na zdroje!!!)
  • kromě toho platí, že skutečným majitelem korporace je v obecné rovině osoba, která v ní uplatňuje rozhodující vliv i jinými prostředky (např. v případě existence dohody  - i neformální o řízení dané korporace, či prostřednictvím vazeb na rodinné příslušníky ve vedení korporace).
  • novela rozšířila okruh osob povinných evidovat: společenství vlastníků jednotek, odborové organizace, církve, politické strany nebo honební společenstva (jejich skutečnými majiteli budou členové statutárního orgánu)

*je potřeba se také připravit na znepřístupnění ESM pro veřejnost, ke kterému patrně dojde v souladu s judikátem ESD https://www.smartcompanies.cz/blog/revolucni-judikat-evidence-skutecnych-majitelu-nemela-byt-verejna-803/

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít