Evidence skutečných majitelů: Nejasnosti kolem společného jmění manželů

9. prosince 2021

Před půl rokem nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Jednou z nejasností, kterou nová legislativní úprava přinesla, je otázka, zda zapisovat či nezapisovat manžela či manželku jako skutečného majitele v případě nezúženého společného jmění manželů. Podle odborníků to s ohledem na smysl a účel zákona není nezbytně nutné a v některých případech ani vhodné.

Striktním jazykovým výkladem by v evidenci skutečných majitelů firem měli být zapisováni oba manželé. Společnosti, které řádně a včas zapsaly své skutečné majitele před 1. 6. 2021, musí ověřit, že takovýto zápis odpovídá současným požadavkům právní úpravy a případně zápis v evidenci opravit. Společnosti, které musejí provést takovouto opravu zapsaných údajů, měly dle zákona o evidenci skutečných majitelů stanovenou lhůtu do 1. 12. 2021 k bezplatnému zajištění souladu zapsaných údajů s novým zákonem.

Při striktním výkladu zákona platí, že, je-li podíl ve společnosti (včetně akciového podílu, pozn. aut.) součástí společného jmění manželů, tak manžel osoby, která je společníkem či akcionářem s relevantně velkou účastí v právnické osobě (zpravidla vyšší než 25 %) a je v pozici koncového příjemce, naplňuje zákonnou definici skutečného majitele společnosti. Striktním jazykovým výkladem by v evidenci skutečných majitelů měli být zapisováni oba manželé. Češi začínají být více opatrní a řeší společné jmění manželů. „Tento výklad se jeví jako přepjatě formalistický a jako krajně nepraktický. Ministerstvo spravedlnosti, gestor předmětného zákona, vyjádřilo svůj odborný názor, že ačkoli z formálního hlediska takovýto manžel skutečným majitelem společnosti je a lze jej zapsat do evidence skutečných majitelů, není s ohledem právě na smysl a účel zákona nezbytné takovýto zápis provést, “ informoval naši redakci advokát a partner společnosti Moore Legal CZ Jan Kubica.

Skutečnost, že manžel není v evidenci skutečných majitelů zapsán, by tedy neměla vést k zahájení řízení o nesrovnalosti. „Během půl roku účinnosti nového zákona jsme se nesetkali se situací, že by bylo takové řízení zahájeno,“ dodal Kubica, který zároveň nedoporučuje zapsat manžela jako společníka v obchodním rejstříku a využít tak služby automatického průpisu do evidence skutečných majitelů při zakládání společností, a to vzhledem k právním a daňovým dopadům a komplikacím.

Evidence skutečných majitelů zkolabovala hned první den. Navíc se dá obejít. Podle Michaela Dobrovolného, manažera společnosti Smart Companies ze skupiny Apogeo Group, povinnost zapsat skutečného majitele do evidence nesplnilo „obrovské množství firem“. „Mnohé ze společností jsou z tohoto důvodu reálně paralyzovány, např. nemohou konat valné hromady a to ani formou notářského zápisu, nemohou vyplácet zisk skutečným majitelům a jsou ohroženy sankcemi,“ sdělil Dobrovolný redakci FAEI.cz.

Také banky jim podle Dobrovolného z důvodu nesplnění povinnosti zaevidovat skutečného majitele, nezřídka zavírají účty. „Na druhou stranu si firmy nezřídka stěžují, že úřady s evidencí samy téměř vůbec nepracují a ani evidence rozhodně stále nefunguje tak jak má – například, že jim samovolně zmizely záznamy z této evidence, ačkoliv je řádně provedly a zaplatily nemalé soudní poplatky, nebo se záznamy samovolně bez jejich vůle vadně změnily,“ upozornil manažer společnosti Smart Companies.

Autor: Lukáš Petřík, zdroj: https://faei.cz/evidence-skutecnych-majitelu-nejasnosti-kolem-spolecneho-jmeni-manzelu/

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít