Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s jurisdikcemi Ostrova Man a Guernsey

19. srpna 2010

Ministerstvo financí během letošního léta sjednalo již dvě mezinárodní Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s jurisdikcemi Ostrova Man a Guernsey. Jednání, při kterých byl dohodnut finální text těchto dohod, se uskutečnila v Praze. Dohody budou postoupeny do legislativního procesu směřujícího k ratifikaci.

Ministerstvo financí během letošního léta sjednalo již dvě mezinárodní Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s jurisdikcemi Ostrova Man a Guernsey. Jednání, při kterých byl dohodnut finální text těchto dohod, se uskutečnila v Praze. Dohody budou postoupeny do legislativního procesu směřujícího k ratifikaci.

Postupně se předpokládá sjednání těchto dohod se všemi jurisdikcemi, na které se nevztahuje jiná právní úprava pro mezinárodní výměnu daňových informací a přitom by z tohoto hlediska byly pro Českou republiku významnými partnery.

Dohody umožní daňovým správám smluvních stran získat další účinný nástroj, na jehož základě lze obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tj. zejména možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn, a to i bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí.

V návaznosti na získání právního podkladu pro uskutečňování výměny informací s doposud nekooperujícími ekonomikami lze tedy očekávat pozitivní dopad na zvýšení efektivity výběru daní.

Česká republika tak navazuje na současný světový trend intensifikace mezinárodní daňové spolupráce a boje proti škodlivým daňovým praktikám, který se s postupující internacionalizací národních ekonomik stává mezinárodní prioritou v daňové oblasti, podporovanou jak Evropskou unií, tak OECD nebo skupinou G 20.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít