Daně? Daně!

3. března 2010

Dle zpráv České národní banky dosáhne letošní deficit státního rozpočtu 190 miliard Kč vlivem pomalejšího oživení v Německu a to Ministerstvo financí plánovalo schodek kolem 160 miliard pro letošek i příští roky. Tento rozchod v prognózách a plánování lze vysvětlit rostoucí nezaměstnaností, prodlevami v oživení exportu a spotřebitelskou poptávkou na ústupu. V příštích letech lze tedy obdobně vysoké schodky státního rozpočtu bohužel očekávat.

„Mandatorní výdaje zejména v sociální oblasti jsou nyní nastavené tak, že vytvářejí každoročně zhruba stomiliardový deficit,“ zdůraznil ministr financí Eduard Janota. Což by nakonec mohl být největší problém veřejných financí. Do toho je tu požadavek Evropské komise na snížení schodku státního rozpočtu pod tři procenta HDP do roku 2013.

Nejsnazším řešením k dosažení rovnováhy je vydat se cestou zvýšení daní, alespoň dle řady politiků.
Například stínový ministr financí z ODS Martin Kocourek říká: „Po volbách se podíváme na některé majetkové daně, zejména na daň z nemovitostí.“ Zvýšení sazby daně by se týkalo majitelů dražších domů nebo těch, kdo vlastní více nemovitostí. „Bohatší by se měli nějak podílet na národní oběti, když už je nutné zvýšení spotřebních daní a DPH dopadne především na chudší. Ale je absurdní pokřivit kvůli tomu daňovou soustavu. Daleko lepší je volit formu majetkové či jiné daně, která se týká movitějších spoluobčanů,“ píše Mirek Topolánek ve své brožuře nazvané Budoucnost začíná teď.
Je třeba však upozornit, že potenciální výnos této daně vzhledem k výši deficitu by byl až příliš nízký, co by tedy toto řešení nabízelo? Další návrhy a opatření nejsou  známa, ODS zatím svůj program nezveřejnila.
Sociální demokraté chtějí nejen zdanit všechny příjmy nad 100 tisíc měsíčně sazbou 38 procent, ale zároveň se chystají lidem s příjmem nad 142 tisíc měsíčně zvýšit zdravotní a sociální pojištění formou růstu pojistných stropů. Konkrétně z dnešního šestinásobku až na osminásobek průměrné mzdy. Celkový výnos opatření dosahuje přinejlepším jednotek miliard korun. Další z návrhů ČSSD se týká zvýšení daní z alkoholu a cigaret. Přes všechnu snahu sociálních demokratů by všechny tyto jejich plány přinesly pokles deficitu pouze zhruba o třicet miliard. K vyrovnanému rozpočtu by tedy stále chybělo 170 miliard korun, navíc s trendem dalšího zadlužení.
Jak je vidět, zatím ani jedna ze stran nenabízí efektivní řešení, ale spíše pouze tzv. kosmetické úpravy. Krátkodobá opatření neřeší efekty z dlouhodobého hlediska.
Uvidíme jak se celkový ekonomický vývoj a politická jednání nad rozpočtem budou odvíjet dále.

Zdroj: Pavlína Hlaváčková (Trust Services), Karel Zaoral (Euro)

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít