Chile přijímá zákon o přístupu k bankovním informacím a implementuje nové daňové standardy.

6. ledna 2010

Nový zákon o přístupu chilských daňových orgánů ke všem bankovním informacím byl zveřejněn v Úředním věstníku Chilské republiky dne 5. prosince 2009, jehož platnost je datována od 1. ledna 2010. Odstraněním předchozích omezení tak nový zákon umožňuje Chile mezinárodní výměnu informací v daňové oblasti, což je také splněním standardu OECD.

Proto také OECD aktualizovala svou souhrnnou zprávu, vydanou v souvislosti s dubnovým summitem G20 a zařadila Chile do kategorie jurisdikce, která implementuje mezinárodně dohodnuté standardy.

Chile má síť více než 20 smluv o zamezení dvojího zdanění, které zajišťují výměnu informací v daňové oblasti. Až dosud však existovalo ze strany Chile omezení výměny některých druhů bankovních informací. Změna v legislativě je tedy vítaná, jak prohlásil generální tajemník OECD Angel Gurría: "Jsem velmi potěšen, že se Chile stává členem OECD s aktualizovaným právním rámcem, který byl uveden do souladu s mezinárodní směrnicí. Chile je dnes součástí mezinárodního trendu ve prospěch daňové transparentnosti a výměny informací."

Chile je jednou z pěti zemí, které spolu s Estonskem, Izraelem, Ruskou federací a Slovinskem, vedou jednání o členství v OECD. Dodržování mezinárodně schválených daňových standardů pro výměnu informací bylo klíčovým prvkem v jeho přístupových jednáních.

Zdroj: OECD

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít