Anonymní akcie neskončily!

2. prosince 2015

Anonymní akcie – koncem roku 2013 zaklínadlo pro symbol všeho špatného, ale i pomyslný kostlivec ve skříni některých jedinců.

Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, ukončil k 31. 12. 2013 existenci anonymních akcií – tedy listinných akcií na majitele, s cílem spočívajícím v omezení korupce a zvýšení transparentnosti veřejného i podnikatelského sektoru.

Tato změna se dotkla cca 13 tis akciových společností v ČR – tedy i evropských SE. Mělo dojít k rozkrytí vlastnických struktur a jak název zákona napovídá, následkem měla být zejména transparentnost, tedy průhlednost vlastnictví akciových společností a dohledatelnost jejich majitelů. Akcionáři měli tehdy k dispozici tři alternativy jak postupovat.

Prvním relativně levným a efektivním byl převod akcií na akcie na jméno, druhým zaknihování akcií na majitele v registru centrálního depozitáře a třetím jejich imobilizace, neboli tzn. svěření bance. Všechny varianty ovšem vedly k tomu, že vlastníci akcií by ztratili anonymitu. Anonymitu ovšem nelze pokládat za něco špatného, hanlivého. Ano, ve veřejném sektoru by anonymní firma v rámci veřejné zakázky jednoznačně figurovat neměla, ale jde-li o podnikatele či investora, který si jen chrání své soukromí nebo bezpečnost, to nelze mít nikomu za zlé.

Řada firem proto využila možnosti založit zahraniční společnost, která následně nabyla akcie od současných vlastníků a ať už na listinné akcii na jméno nebo v evidenci akcionářů vedené Centrálním depozitářem nebo bankou je nyní vedena jako akcionář, právě zahraniční společnost, jejíž akcie původní akcionáři vlastní. Některé z těchto firem tedy využily možností a jsou nejen zcela anonymní, ale požívají i prestiže a image nadnárodní společnosti. Jiní akcionáři využili možností se „rovnou a při jednom“ i daňově optimalizovat tím, že zvolili vhodné nastavení zahraniční vlastnické struktury.

Ti ostřejší navíc využili mezidobí, a pokud někteří akcionáři své akcie neodevzdali a nepřevzali nové, společnosti je prodaly ve veřejných dražbách a výtěžek rozdělili mezi ostatní akcionáře. Současný stav lze zhodnotit tak, že některé společnosti dosud své akcie vůbec neřešily, většina společností má akcie na jméno (jejichž majitele při dodržení určitých postupů nelze jednoduše zjistit), některé společnosti akcie zaknihovaly, některé je imobilizovaly a řada firem je nyní vysoce anonymní a některé jsou i daňově efektivní jak nikdy dříve. Vzhledem k relativní snadnosti procesu je nyní častěji realizována i anonymizace s.r.o.

Zdroj: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office&Companies

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít