A.S. vyrábějící energii z podporovaných zdrojů („PoZE“) s nezaknihovanými akciemi ztratí po 1.7. 2014 nárok na dotace!

19. února 2014

Zákonem č. 310/2013 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 165/2012, o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Výrobcům obnovitelné energie se díky novým zákonným povinnostem zreguluje, resp. ztíží jejich podnikání.

Jak si zachovat nárok na podporu od státu?

Podnikatelé, resp. evropské společnosti či akciové společnosti (bez ohledu na formu akcií) podnikající v oblastí tepla z obnovitelných zdrojů (OZE), geotermální, větru a vody (solární elektrárny „FVE“, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny „MVE“), bioplynu (bioplynové stanice „BPS“) či z vysoce účinné výroby elektřiny a tepla, kteří chtějí získat dotace od státu, musí do 1.7. 2014 mít akcie výlučně v zaknihované podobě, tedy akcie musí být zaknihovány v Centrálním depozitáři cenných papírů („CDCP“).

Zaknihovat akcie tak musí jak akciové společnosti s akciemi na jméno, tak společnosti, které své akcie imobilizovaly u obchodníka s cennými papíry nebo banky.

Tedy NEBUDE stačit čistě změnit formu tzv. anonymních akcií na akcie na jméno.

V případě Vašeho zájmu volejte zdarma na 800 276 278 nebo pište na info@smartcompanies.cz – pomůžeme Vám splnit zákonem stanovené povinnosti.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít