8 rad, jak s vaší firmou „zmizet“ do daňového ráje

14. října 2013

Říká to statistika poradenské společnosti Bisnode, která tuto problematiku dlouhodobě sleduje. Další zájem o využití daňových rájů přitom může přijít už velmi brzy.

„V případě vítězství levice v předčasných parlamentních volbách očekáváme novou vlnu zájmu,“ říká analytička Petra Štěpánová z Bisnode. HN pro vás ve spolupráci s odborníky proto připravily rádce, který vám pomůže při plánování firemního „odchodu“ do daňového ráje. Nejde samozřejmě o nabádání k nepravostem, vše je naprosto legální.

1. Zvažte situaci a stanovte si cíle.

Promyslete si své další podnikatelské plány a zvažte, co od založení firmy v daňovém ráji očekáváte. Jestliže chcete chránit své soukromí, zvolte některý z of-shore daňových rájů (typickými zástupci jsou Bahamy, Belize, Britské Panenské ostrovy či Seychelská republika). V těchto zemích nemusíte vést účetnictví pro daňové účely a jako vlastníci nebudete jednoduše dohledatelní.

„Zpravidla není možné bez součinnosti vlastníka zjistit o společnosti z off-shore lokality více než to, že existuje a jaké má identifikační číslo. Vlastník ale musí na druhou stranu počítat s tím, že image firem z off-shore rájů je výrazně ovlivněna skandály a aférami a nepůsobí na obchodní partnery příliš dobře. V případě potřeby je také obtížnější dokazovat vlastnictví například v bance,“ varuje Vítězslav Hruška, partner poradenské skupiny APOGEO, která se mimo jiné zaměřuje na problematiku daňových rájů. Jestliže příjmy firmy budou pocházet ze zahraničí, nebudete z nich platit žádné daně a firma zaplatí ročně jen okolo 150 amerických dolarů jako paušální poplatek „za existenci“.

Z hlediska optimalizace daní však podle odborníků nejsou tyto země ideální: peníze, které vydělá dceřiná firma v Česku, budete muset zdanit na domácí půdě. S offshore destinacemi také většinou Česko nemá podepsané smlouvy o zamezení dvojího zdanění, na daních by tak firma zaplatila ještě více než v tuzemsku. Výhodnější z hlediska placení daní je založení firmy v některé z on-shore destinací, což jsou státy se standardními ekonomikami, které nabízí podnikatelsky vstřícné prostředí a zajímavější sazby daně, než je tomu v tuzemsku. Jde například o Nizozemsko, Kypr, Maltu či USA. V těchto zemích firma bude muset vést účetnictví a podrobovat se auditům.

„On-shore destinace volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné,“ popisuje zkušenosti Karel Pluhař z poradenské společnosti Akont, která pomáhá podnikatelům se zakládáním irem v daňových rájích. „Principem je, že česká společnost je vlastněna zahraniční společností. Česká irma nadále podléhá českému právu a odvádí většinu daní (DPH, odvody za zaměstnance, silniční daň, daň z příjmu). Daňová úspora vzniká využitím výhod jednotlivých právních a daňových systémů,“ vysvětluje Pluhař. Řada států se totiž tak dlouho snažila odstranit smlouvami o zamezení dvojího zdanění překážky v daňových oblastech, až došlo k situaci, kterou je možné označit za „dvojí nezdanění“.

„Lze tak najít kombinaci některých případů, kdy vhodným nastavením dojde k tomu, že určitá aktivita není zdaněna v žádném státě,“ říká Jana Skálová, partnerka poradenské společnosti TPA Horwath. Při zvažování, zda se založení firmy v „ráji“ vyplatí, hraje u zajištění anonymity fakt, nakolik si své soukromí ceníte. U šetření na daních má takový krok cenu ve chvíli, kdy společnost dosáhne ročního zisku alespoň 2,5 milionu před zdaněním. Ceny se stanovují individuálně podle konkrétních požadavků klientů. „Za zajištění anonymity díky společnosti na Seychelách zaplatí klient okolo tří tisíc eur. Ceny kyperských firem, které mu poskytnou i daňový efekt, začínají od šesti tisíc eur. Náklady na složité mezinárodní struktury se pohybují v desítkách až stovkách tisíc eur,“ popisuje Pluhař z Akontu.

2. Zhodnoťte rizika odchodu do zahraničí.

Při vybírání konkrétního daňového ráje byste měli zvážit řadu faktorů. Třeba nakolik je stabilní tamní politické a podnikatelské prostředí. Jestliže jde o zemi, kde se každý rok mění vláda, převzetí moci provází vždy násilnosti a nové vedení rádo vypouští do médií informace o plánovaném znárodňování, jistě je třeba být na pozoru. I bez hrozby revoluce se však vyplatí zhodnotit pravděpodobnost negativních změn legislativy v následujících dvou či třech letech. Roli může hrát i typ používaného obchodního práva.

„Z Česka jsou lidé zvyklí na to, že třeba čestné prohlášení je vlastně takový kus papíru, který podle nich nemá žádnou váhu. Když ale čestné prohlášení poskytnete v právu anglosaském a pak se ukáže, že jste lhali, jde o velký problém,“ říká Michal Friedberger z Akontu. Roli hraje i obor, ve kterém se podnikatel pohybuje. Pokud podnikáte v oblasti, kde existuje značné riziko bankrotu irmy, je nezbytné zajistit majetek tak, aby bylo možné bankrotující společnost zlikvidovat bez negativního dopadu na další majetek.

Při zakládání firmy v daňovém ráji je třeba také mít reálné požadavky. „Placení daní se nelze vyhnout, je možné pouze platit na úrovni požadované zákonem. Stejně tak nelze zajistit absolutní anonymitu vlastnictví, ale je možné si dopřát soukromí před veřejností. Zároveň nejde optimalizovat DPH, pouze se dají upravit platby tak, aby byly výhodnější z hlediska cash low,“ upozorňuje Pluhař z Akontu.

3. Zkuste nové destinace.

Jestliže je vaším primárním cílem ušetření na daních, vyplatí se sledovat připravované legislativní změny ve státech EU. Občas se objeví novinka, kterou lze šikovně využít. Od ledna 2014 například začne vznikat nový evropský daňový ráj – Lotyšsko. To se stane novým členem eurozóny a ve stejný čas vstoupí v platnost nové daňové zákony. „Tyto zákony umožní Lotyšsku konkurovat Kypru a Maltě. To povede ke zvýšení daňové konkurence uvnitř EU. Lotyšsko láká na 15procentní daň z příjmů právnických osob, která je hluboce pod unijním průměrem 23,5 procenta. Zahraniční příjmy lotyšských holdingových společností, které získávají prostřednictvím dividend a prodeje akcií, jsou od začátku letošního roku osvobozeny od daně. Přenos těchto zisků ze země také nepodléhá dani,“ informuje Pluhař z Akontu.

Od ledna 2014 budou navíc podnikatelé osvobozeni od placení srážkové daně při výplatě směrem z Lotyšska u dividendových, úrokových a licenčních plateb. „Tato osvobození jsou základním předpokladem, aby se Lotyšsko v několika dalších letech stalo velmi oblíbeným místem zakládání holdingů a následovalo tak Nizozemsko, Kypr či Maltu. Není tajemstvím, že se lotyšští zákonodárci při tvorbě daňového systému inspirovali právě u těchto zemí,“ vysvětluje Friedberger z Akontu.

4. Najměte si důvěryhodného poradce I když založit mateřskou firmu v některém z daňových rájů si můžete i na vlastní pěst, odborníci to nedoporučují.

Nejtěžší je totiž poznat a pochopit tamní prostředí a zvyklosti. S tím by měl pomoci místní partner, který dokáže dobře nastavit obchodní vztahy mezi mateřskou firmou a její českou dcerou. Při hledání vhodného poradce se soustřeďte hlavně na jeho důvěryhodnost, protože mu budete muset sdělit podrobné informace o svém podnikání, majetku a dalších citlivých záležitostech. „Každý věrohodný poradce si s vámi domluví osobní schůzku a nebude vám hned napoprvé prodávat své služby. Neměl by také být pro něj problém doložit výpis z obchodního rejstříku. Reference se bohužel v této oblasti těžko uvádějí, je proto lepší se svěřit firmě, která má tradici a bohaté zkušenosti. Když se přece jenom rozhodnete pro profesionála, který pracuje sám na sebe, požadujte od něj stejný servis, jako vám nabízí velké firmy,“ doporučuje Vítězslav Hruška z APOGEO. Samotný proces založení zahraniční firmy pak podle odborníků trvá zhruba tři až pět týdnů.

5. Jednejte otevřeně.

Abyste spolu s poradci dokázali najít to nejlepší řešení pro vaši firmu, budete muset být maximálně otevření. „V případě, že poradci odkryjete jen část karet, je možné, že nevědomky přichystá řešení, které nebude vašim potřebám vyhovovat,“ upozorňuje Pluhař z Akontu.

6. Požadujte služby navíc.

Založit zahraniční společnost umí celá řada firem i samotných podnikatelů. Kvalifikovaný poradce by vám ale měl poskytnout oporu při veškeré správě zahraniční irmy. Ptejte se na přidané služby, jako je otevření bankovního účtu v zahraničí, zajištění zahraničního účetnictví, auditu a právních služeb.

7. Znovu zvažte dopady na podnikání.

Až vám poradce předloží návrh řešení vaší firmy v daňovém ráji, znovu zvažte pozitivní, ale i možné negativní dopady na vaše podnikání. „Klíčové obchodní partnery nebo inancující banku je často vhodné informovat i v případech, kdy to není nutné. Partneři mají vnímat, že nová struktura má jediný cíl – posílit vaše podnikání,“ míní Pluhař.

8. Naplánujte kroky postupně.

Pro úspěšné založení a provozování zahraniční firmy je třeba si dát pozor na návaznost jednotlivých kroků. „Zejména u složitých struktur, kde se zakládá více firem v různých zemích, je naplánování posloupnosti klíčové. Kroky daňových poradců, právníků, auditorů, soudních znalců a dalších profesí na sebe mají navazovat, aby nedošlo například k porušení právní kontinuity,“ uzavírá Friedberger z firmy Akont.

Zdroj: Hospodářské noviny

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít